کد خبر: ۱۰۹۴۴۷
۲۱:۳۴ - ۱۳۹۸/۱۱/۱۷

اقدامات بانک رفاه در حوزه رونق تولید و اشتغال زایی

بانک رفاه به منظور کمک به رشد و توسعه اقتصاد و رونق تولید، در بازه زمانی ۱۳۹۲ تا آذر ماه ۱۳۹۸ حدود مبلغ ۳ هزار و ۱۷۰ میلیارد تومان تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط پرداخت کرده است.

به گزارش دنیای بانک و بیمه، به منظور کمک به رشد و توسعه اقتصاد، رونق تولید و اشتغال، در بازه زمانی 1392 تا آذر ماه 1398 حدود مبلغ 3 هزار و 170 میلیارد تومان تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط که نقش مهمی در شکوفایی اقتصاد کشور دارند، پرداخت شده است.
همچنین بانک رفاه در طرح برکت (تخصیص تسهیلات ارزان قیمت به منظور بهره برداری بهینه از ظرفیت های استان های محروم در جهت ایجاد و تثبیت اشتغال) و قرض الحسنه مشاغل خانگی، اشتغال زایی و کارفرمایان طرح های مددجویی کمیته امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این بازه زمانی به مبلغ 712 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است.