کد خبر: ۹۶۲۱۰
۱۷:۵۴ - ۱۳۹۷/۱۲/۶

مدیریت مطلوب ریسک در بیمه نوین
دستاورد کریم‌خان زند در ۱۱ ماه چه بود؟

مدیریت مطلوب ریسک در بیمه نوین

نسبت خسارت به حق بیمه تولیدی شرکت بیمه نوین به مدیرعاملی حسین کریم‌ خان زند در ۱۱ ماه نخست امسال ۴۵ درصد ارزیابی شده که نشان از مدیریت مطلوب ریسک در پرتفوی این شرکت خصوصی صنعت بیمه دارد. به ویژه اینکه نسبت خسارت به حق بیمه در رشته بیمه تکمیل درمان ۴۴.۷ درصد و در رشته بیمه شخص ثالث ۶۶.۵ درصد برآورد می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک،نسبت خسارت به حق بیمه تولیدی شرکت بیمه نوین به مدیرعاملی حسین کریم‌ خان زند در ۱۱ ماه نخست امسال ۴۵ درصد ارزیابی شده که نشان از مدیریت مطلوب ریسک در پرتفوی این شرکت خصوصی صنعت بیمه دارد. به ویژه اینکه نسبت خسارت به حق بیمه در رشته بیمه تکمیل درمان ۴۴.۷ درصد و در رشته بیمه شخص ثالث ۶۶.۵ درصد برآورد می‌شود.

ضریب خسارت شرکت بیمه نوین با سطح توانگری یک طی ۲ سال گذشته در سال ۹۴ به ۹۶ درصد، در سال ۹۵ به ۶۶ درصد، در سال گذشته به ۵۹ درصد و در ۱۱ ماه نخست به ۴۵.۴ درصد رسیده است. بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی شرکت بیمه نوین، میزان حق بیمه تولیدی شامل قبول بیمه اتکایی شرکت طی ۱۱ ماه نخست سال به ۶ هزار و ۹۶۳ میلیارد و ۴۶۷ میلیون ریال رسیده در حالی که در این مدت ۳ هزار و ۱۶۴ میلیارد و ۸۸۶ میلیون ریال خسارت پرداخت کرده است.

نگاهی به سبد پرتفوی شرکت بیمه نوین نشان می‌دهد که از کل حق بیمه تولیدی در ۱۱ ماه ابتدایی امسال، ۴۴ درصد در رشته بیمه تکمیل درمان، ۱۵ درصد در رشته بیمه شخص ثالث، ۲۲ درصد در رشته بیمه زندگی، ۶ درصد در رشته بیمه بدنه و ۵ درصد هم در رشته بیمه مسئولیت بوده و سهم بقیه رشته‌های بیمه‌ای به ۸ درصد می‌رسد. از مجموع خسارت پرداخت شده توسط بیمه نوین تا پایان بهمن‌ماه امسال، ۴۱ درصد به رشته بیمه درمان، ۲۲ درصد به رشته بیمه شخص ثالث ، ۱۶ درصد به رشته بیمه زندگی و ۷ درصد به رشته بیمه مسئولیت اختصاص دارد.

این گزارش می‌افزاید: نسبت خسارت به حق بیمه دریافتی شرکت بیمه نوین در رشته بیمه درمان ۴۴.۷ درصد، بیمه شخص ثالث ۶۶.۵ درصد، بیمه مسئولیت ۶۳.۵ درصد، بیمه زندگی اندوخته‌دار ۵۰.۴ درصد و بیمه بدنه خودرو ۴۵.۴ درصد ارزیابی شده است.

 

گزارش عملکرد شرکت بیمه نوین تا پایان بهمن 1397
شرح
دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ نسبت خسارت به حق بیمه
حق بیمه صادره  خسارت پرداختی حق بیمه صادره  خسارت پرداختی
رشته بیمه ای میلیون ريال درصد سهم میلیون ريال درصد سهم میلیون ريال درصد سهم میلیون ريال درصد سهم
درمان ۷۲,۳۶۱ ۱۵ ۲۱۶,۳۶۷ ۵۳ ۲,۹۳۱,۷۲۷ ۴۲ ۱,۳۱۰,۵۵۴ ۴۱ 44.7
ثالث - اجباری ۱۱۳,۴۵۴ ۲۳ ۵۹,۹۹۳ ۱۵ ۱,۰۵۴,۷۹۹ ۱۵ ۷۰۱,۳۷۲ ۲۲ 66.5
ثالث - مازاد و دیه ۱۹۴۷ ۰ ۱۹۰ ۰ ۱۳۶۲۸ ۰ ۴۷۸۹ ۰ 0.0
حوادث سرنشين ۱۶,۵۸۵ ۳ ۵,۲۳۴ ۱ ۱۵۷,۲۷۴ ۲ ۶۳,۲۰۴ ۲ 40.2
بدنه خودرو ۶۷,۹۵۷ ۱۴ ۲۴,۱۰۱ ۶ ۴۳۴,۹۲۷ ۶ ۱۹۷,۶۶۰ ۶ 45.4
آتش سوزی ۱۹,۹۴۵ ۴ ۷,۹۴۴ ۲ ۲۳۲,۹۱۸ ۳ ۸۷,۵۲۳ ۳ 37.6
باربری ۸,۳۴۹ ۲ ۴۹ ۰ ۹۰,۱۹۴ ۱ ۲,۰۷۳ ۰ 2.3
مسئوليت ۳۳,۷۹۹ ۷ ۳۵,۷۲۵ ۹ ۳۷۱,۲۰۹ ۵ ۲۳۵,۶۵۹ ۷ 63.5
مهندسی ۷,۶۰۲ ۲ ۷,۱۸۰ ۲ ۸۴,۱۰۷ ۱ ۳۲,۶۵۶ ۱ 38.8
کشتی ۰ ۰ ۰ ۰ ۵۳۸ ۰ ۴۸۰ ۰ 89.2
هواپیما ۰ ۰ ۰ ۰ ۸۸۰ ۰ ۳۹۳ ۰ 44.7
نفت و انرژی ۱,۳۲۸ ۰ ۰ ۰ ۵۷,۳۹۸ ۱ ۲,۷۲۰ ۰ 4.7
حوادث ۶۳۷ ۰ ۱,۸۰۷ ۰ ۲۴,۳۶۳ ۰ ۵,۵۲۶ ۰ 22.7
زندگی - اندوخته دار ۹۶,۹۵۷ ۲۰ ۴۷,۲۸۳ ۱۲ ۹۵۹,۴۱۱ ۱۴ ۴۸۳,۶۵۷ ۱۵ 50.4
زندگی - غیر اندوخته دار ۴۸,۲۳۰ ۱۰ ۴,۰۹۹ ۱ ۵۴۴,۳۷۷ ۸ ۳۵,۸۰۴ ۱ 6.6
پول ۴۱۹ ۰ ۶ ۰ ۵۷۱۷ ۰ ۷۹۶ ۰ 0.0
سایر ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 0.0
جمع ۴۸۹,۵۷۰ ۱۰۰ ۴۰۹,۹۷۸ ۱۰۰ ۶,۹۶۳,۴۶۷ ۱۰۰ ۳,۱۶۴,۸۶۶ ۱۰۰ ۴۵.۴

معرفی بیمه نوین

شرکت بیمه نوین به عنوان هجدهمین شرکت بیمه در کشور جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۳۸۴/۱۰/۲۰ تحت شماره ۲۶۳۴۶۱ در اداره ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده و پس از اخذ مجوز فعالیت از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران (به شماره ۳۰۸۸۱ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۱۴) فعالیت خود را آغاز کرده است.

مؤسسان شرکت

  • بانکی و مالی (بانک اقتصاد نوین و شرکت‌های وابسته)
  • صنعتی (شرکت توسعه صنایع بهشهر و شرکت‌های وابسته)
  • ساختمانی (شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران و شرکت‌های وابسته، شرکت پیمانکاری بین‌المللی استراتوس و شرکت‌های وابسته) هستند.

 

سرمایه شرکت

سرمایه شرکت مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد ریال است. بیش از ۸۰ درصد سهام متعلق به سهامداران حقوقی و حدود ۲۰ درصد سهام متعلق به سهامداران حقیقی است.

موضوع شرکت عبارت است از:

  • الف) انجام عملیات بیمه‌ای در تمامی رشته‌های بیمه‌ای اعم از اشخاص، اموال، مسئولیت.
  • ب) سرمایه‌گذاری از محل سرمایه، اندوخته‌ها و ذخائر.
  • ج) انجام بیمه‌های اتکائی واگذاری (تحصیل پوشش اتکائی) حسب نیاز.
  • تمامی عملیات شرکت اعم از بخش بیمه‌گری و سرمایه‌گذاری در چارچوب قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، قانون تأسیس مؤسسات بیمه غیردولتی، قانون تجارت، مصوبات شورای عالی بیمه و اساسنامه شرکت خواهد بود.

 ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *
عدد روبرو را تایپ نمایید


آخرین اخبار
پربازديد‌ها
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به شبکه اطلاع رسانی دنیای بانک می باشد.
طراحی سایت خبری و هاست توسط ایرسا هاستینگ