صرافی‌های استان آذربایجان غربی دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی

 

♦  نام صرافی نام تجاری نام مدیر صرافی تلفن
  صرافی ابراهیم قدرت و شریک     ۴۴۳۲۲۴۸۶۰۶
  صرافی ابراهیم‌ پورگجوتی و شرکا     ۴۶۲۳۳۷۶۹۸۵
  صرافی اسعد آگنده و شرکا     ۴۴۴۴۲۳۱۹۴۴
  صرافی اسماعیل مدرس مطلق و شرکا   عبداله مدرس مطلق ۴۴۱۳۸۳۱۸۱۲
  صرافی ایرج ابراهیمی و شرکا     ۴۴۳۲۳۴۴۶۰۷
  صرافی برادران حسنوی و شرکا      
  صرافی برزی و شرکا     ۴۴۴۴۶۲۷۵۴۵
  صرافی پایان امامقلی خانی و شرکا     ۴۴۳۴۲۲۳۰۴۴
  صرافی پیش بین و شرکا     ۳۵۶۲۴۲۳۸
  صرافی پیمان بابانژاد و شرکا      
  صرافی ثروت‌خواه و شرکا   هادی ثروتخواه ۴۴۳۶۲۵۲۱۳۵
  صرافی جلال قدرت سردره و شرکا   جلال قدرت سردره ۵۶۲۲۸۷۶-۰۴۴۴
  صرافی جمال قربانی و شرکا     ۴۴۴۴۲۲۳۴۶۷
  صرافی حسن رجب نژاد و شرکا   سجاد رجب نژاد ۴۴۳۴۳۷۶۵۷۵
  صرافی خورشید بهرامی و شرکا   محمد امین آشناور ۵۶۲۰۰۵۵
  صرافی خیراله جلیل زاده و شرکا   خیراله جلیل زاده ۵۲۴۷۹۶۹-۰۴۴۳
  صرافی داریوش قدرتی زاده و شرکا   داریوش قدرتی زاده ۴۴۳۵۲۳۵۳۱۲
  صرافی رسول حاتمی صادق و شرکا     ۴۴۳۲۲۲۷۰۰۰
  صرافی رضا حاجی زاده و شرکا   شیرزاد حاجی زاده ۴۴۳۴۳۷۷۸۶۹
  صرافی رضا سکان دستگیری و شرکا   محرم ادیب نیا ۴۴۳۴۳۷۳۳۵۲
  صرافی ریبوار معروفی و شرکا     ۴۴۴۴۲۳۲۰۷۰
  صرافی سلمان رسول زاده و شرکا     ۴۴۳۴۳۷۷۴۷۷
  صرافی فرهاد قدرتی و شرکا     ۴۴۱۲۲۴۸۴۳۰
  صرافی شکوری و شرکا   عبدالله شکوری ۵۲۴۷۶۴۸
  صرافی صاحبعلی دولخانی و شرکا     ۴۴۱۲۳۷۶۸۶۸
  صرافی صالحیه و شرکا     ۲۲۲۳۶۷۰
  صرافی عایشه پیرخضرو شرکا     ۴۴۴۴۲۲۲۲۲۰
  صرافی عباس سلطانی و شرکا   عباس سلطانی ۴۴۳۴۲۴۲۶۰۲
  صرافی عبدالباقی قاسمی راد و فتاح پور   امینه فتاح پور ۴۴۳۲۲۴۷۳۷۱
  صرافی عبدالناصر احمدی و شرکا     ۴۴۴۴۲۳۶۴۰۵
  صرافی عبداله آشناور و شرکا     ۴۴۴۴۲۲۰۰۲۳
  صرافی عبداله بهرامی آذر و شرکا     ۴۴۴۶۲۳۴۱۲۰
  صرافی علی آریاپور و شرکا    سلیمان آریاپور ۴۴۳۴۲۴۳۳۰۰۶
  صرافی علی احمدی و شرکا     ۳۳۷۶۱۷۱-۵
  صرافی علیرضا پیر احمدی و شرکا     ۴۴۳۴۳۷۷۴۵۲
  صرافی علیرضا جنت دوست و شرکا     ۰۴۴۱-۲۲۳۰۰۷
  صرافی عنایتی و شرکا     ۲۲۲۴۵۱۰
  صرافی فرزاد صدوی و شرکا     ۴۴۳۳۷۵۰۳۰
  صرافی فرشید الهی و شرکا   حکمت میکائیلی ۴۴۳۳۴۸۴۴۹۶
  صرافی فرهاد نظری و شرکا     ۴۴۳۲۲۲۳۸۰۹
  صرافی فریدون کاشف و شرکا     ۴۴۳۳۳۸۳۴۵۷
  صرافی قربان جلیلی و شرکا   قربان جلیلی ۴۴۱۲۲۵۲۸۲۵
  صرافی قرنی احمد آقائی و شرکا   قرنی احمدآقائی ۴۴۴۴۲۳۸۳۵۱
  صرافی قلیزاده و شرکا     ۴۴۳۵۲۲۰۸۶۳
  صرافی گل لر و شرکا     ۵۲۲۲۴۷۴
  صرافی لقمان قدرت و شرکا     ۴۴۴۴۶۲۱۵۱۹
  صرافی لیدا حشمتی و شرکا     ۳۴۴۷۰۴۴
  صرافی مجاوری و شرکا   فرامرز مجاوری شنتال ۴۴۳۵۲۳۵۲۹۵
  صرافی محسن جباری و شرکا   محسن جباری ۴۴۳۳۴۷۰۰۴۹
  صرافی محمدرضا حیات‌لو و شرکا   محمد رضا حیاتلو ۴۴۳۶۲۵۰۷۱۲
  صرافی محمودی و شرکا   سید حمزه محمودی ۴۴۴۴۲۲۱۱۵۴
  صرافی مسعود و کاوه محمدی و شرکا     ۴۴۱۲۲۴۵۸۹۵
  صرافی مصطفی زاده و شرکا   علیرضا مصطفی زاده ۲۲۳۸۷۸۸۶
  صرافی مصطفی محمودی   مصطفی محمودی ۴۴۴۴۲۳۴۷۸۰
  صرافی مصطفی کردستانی و شریک     ۴۴۴۴۴۲۴۲۴۲
  صرافی ملاعلیلو و شرکا   اسماعیل ملاعلیلو ۲۲۲۳۷۴۰
  صرافی مهدی فرازیان و شرکا     ۰۴۶۲۳۶۲۶۹۲۱-۳۶۲۲۵۶۹
  صرافی نانوازاده و شرکا   صلاح الدین نانوازاده ۴۴۲۲۲۲۳۷۶۷
  صرافی نوروز سکان دستگیر و شرکا     ۰۴۶۲۳۲۴۵۵۶۰-۳۳۷۴۲۹۲
  صرافی کریم اسود و شرکا     ۴۲۳۶۹۴۴
  صرافی کریم پور جلیل ریحانی و شرکا   کریم پور جلیل ریحانی ۴۴۳۲۲۳۰۱۴۰
  صرافی یوسفی و شرکا   ابراهیم یوسفی ۴۲۳۲۲۴۴

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به شبکه اطلاع رسانی دنیای بانک می باشد.
طراحی سایت خبری و هاست توسط ایرسا هاستینگ