صرافی‌های استان آذربایجان شرقی دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی

♦  نام صرافی نام تجاری نام مدیر صرافی تلفن
  صرافی ابراهیم حسن زاد و شرکا      ۴۱۴۲۰۸۶۲۶۲
  صرافی ابراهیمی و شرکا     ۴۱۳۵۲۶۵۰۰۱
  صرافی احمدزاده و شرکا   صفر علی احمد زاده ۴۹۲۳۰۲۳۹۰۳
  صرافی اکبری و زمانی     ۴۱۴۲۰۲۶۱۹۱
  صرافی ایرج جعفری آزادو شرکا   ایرج جعفری‌آزاد ۴۱۳۵۲۳۷۷۳۷
  صرافی بهمن سیدعلیزاده و شرکا   بهمن سیدعلی زاده ۰۴۱-۴۲۰۲۶۵۴
  صرافی بهنام مال اندیش قره آغاجی و شرکا     ۴۱۳۳۳۳۰۰۰۴
  صرافی پورافشاری و شرکا     ۵۲۵۹۹۸۵
  صرافی جعفر صادق یاسنی و شرکا   جعفرصادق یاسنی ۰۴۹۲۳۰۲۵۰۰۶-۳۰۲۵۰۰۷
  صرافی جعفری آزاد و شرکا     ۵۲۳۸۴۹۵
  صرافی جلیل فایض پورو شرکا     ۴۱۳۳۲۷۲۳۴۸
  صرافی حسینی کیا و شرکا   وحید حسینی‌کیا ۴۱۳۵۲۶۲۳۰۲
  صرافی حضرتی و شرکا   ولی حضرتی ۳۰۹۳۵۲۰
  صرافی حمید حبیبی و شرکا   حسن اکبریان ۴۹۲۳۰۹۳۳۷۸
  صرافی خیابانی پورو شرکا     ۴۱۱۳۳۲۴۱۶۶
  صرافی رامین چلانی و شرکا   رامین چلانی ۴۱۳۵۲۶۲۰۱۶
  صرافی رامین خیامی اسکوئی و شرکا     ۴۱۳۳۳۵۳۵۴۶
  صرافی رمضان بیرامی و شرکا   رمضان بیرامی ۴۹۲۳۰۹۳۳۱۵
  صرافی سجاد معتمد و شرکا     ۴۱۴۲۱۴۲۴۷۰
  صرافی سعید نخجوانی و شرکا   سعید نخجوانی ۴۱۳۳۲۹۷۱۲۴
  صرافی شفق و شرکا     ۴۲۱۲۲۲۸۷۱۱
  صرافی عبدیان و شرکا     ۵۲۴۵۳۳۵
  صرافی عطاا...دلیری وبرادران     ۴۹۲۳۰۲۲۱۱۸
  صرافی علی اکبر عباسی و شرکا     ۴۱۱۳۳۳۰۹۹۰
  صرافی علی قاسمی و شرکا     ۴۱۴۲۰۲۴۰۲۵
  صرافی علیرضا حسین پور و شرکا     ۴۱۳۳۳۳۲۰۴۴
  صرافی علیرضا رسول زاده و شرکا      ۴۱۳۳۳۶۰۴۰۴
  صرافی فتح راضی و شرکا   بهروز فتح راضی ۴۱۱۵۲۴۴۷۲۶
  صرافی فضل آذر شربیانی و شرکا     ۴۱۳۵۲۵۷۵۰۵
  صرافی محمد تقی پور و شرکا      ۴۱۴۲۰۲۷۰۸۴
  صرافی مسعود دمنابی و شرکا   مسعود دمنابی ۴۱۳۵۵۴۸۲۲۱
  صرافی مسعود مفیدی فرد و شرکا     ۴۱۳۵۲۵۵۹۵
  صرافی مصطفی بینش و شرکا     ۴۱۳۷۷۲۳۸۰۷
  صرافی وحید حمل کاری و شرکا   علی صمیمی اصل ۰۴۱-۳۴۲۴۶۶۶۶
  صرافی یعقوب توکلی و شرکا     ۴۱۳۵۲۵۱۷۴۵

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به شبکه اطلاع رسانی دنیای بانک می باشد.
طراحی سایت خبری و هاست توسط ایرسا هاستینگ