صرافی‌های استان فارس دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی

 

♦  نام صرافی نام تجاری نام مدیر صرافی تلفن
  صرافی اسماعیل ناصری مجرد و شرکا     ۷۱۳۶۲۷۳۰۱۸
  صرافی اسمعیل موغلی و شرکا     ۳۳۳۸۸۲۰-۵۰
  صرافی پریسا سادون و شرکا     ۳۶۴۸۳۰۳۰
  صرافی جعفر زرگریان لار و شرکا     ۷۱۵۲۴۵۰۵۶۶
  صرافی جلیل میرزائی و شرکا     ۷۱۱۶۲۴۹۹۶۷
  صرافی حامد بردول و شرکا   حمید بردول ۷۱۳۲۲۳۷۲۴۸
  صرافی حسام الدین حسینی و شرکا   سید عبدالرئوف حسینی ۷۱۳۸۲۱۴۷۴۱
  صرافی سادون و شرکا     ۲۳۳۳۳۷۰
  صرافی عباس نخیلی و شریک   محمد رضا عطایی کشکولی ۳۲۲۲۲۲۲۳-۴
  صرافی عباسی و علی پور     ۷۱۵۲۷۲۲۱۹۲
  صرافی عبدالجلیل مزارعی و شرکا     ۷۱۳۲۳۰۵۵۷۵
  صرافی عبدالرزاق رنجبر و شرکا   علیرضا رنجبر ۲۲۲۷۲۵۸
  صرافی عبدالرضا حیدری و شرکا   عبدالرضا حیدری ۵۲۲۱۷۷۴
  صرافی عبدالرضا و رضیه محمدپور فلاحیان     ۷۱۳۸۴۷۷۵۰۹
  صرافی علی اصغر علیزاده و شرکا     ۷۱۳۶۳۴۲۴۰۲
  صرافی غلامحسین اسکردی و شرکا     ۷۱۳۲۲۲۳۸۱۷
  صرافی قاسمی فرد و شرکا     ۲۲۲۳۰۹۲ - ۲۲۲۳۷۵۱
  صرافی مجتبی قادری و شرکا     ۷۱۵۲۶۲۲۹۰۷
  صرافی مجید طالع و شرکا   مجید طالع ۳۳۱۶۹۸
  صرافی محسن خندان و شرکا     ۷۱۳۲۱۰۵
  صرافی محمد هادی اوجی و شرکا   محسن فروغان گران سایه ۰۷۱-۳۲۹۵۵
  صرافی محمدتقی سمندر و شرکا     ۷۱۳۲۳۵۲۸۹۷
  صرافی محمود فرسوده و شرکا   حسن قدسی ۰۷۸۲-۲۲۳۰۳۱۶
  صرافی مهدی محمدپورفلاحان و شرکا     ۶۲۴۴۶۵۴
  صرافی مهدی نخیلی و شرکا     ۳۲۲۴۱۲۵۰
  صرافی هادوی و شرکا     ۲۲۲۳۲۴۸

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به شبکه اطلاع رسانی دنیای بانک می باشد.
طراحی سایت خبری و هاست توسط ایرسا هاستینگ