صرافی‌های استان هرمزگان دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی

 

♦  نام صرافی نام تجاری نام مدیر صرافی تلفن
  صرافی احمد امیری و شرکا    فرزانه محمدی ۷۶۴۴۴۲۴۱۳۸
  صرافی احمد پیمان فر و شرکا     ۷۶۳۲۲۵۰۶۴۷
  صرافی اسد‌پور و صادقیلاری   محمد هادی صادقی لاری ۷۶۳۲۲۲۶۰۶۲
  صرافی ایزدی پور و شرکا      
  صرافی بختیاران و شرکا   احسان بختیاران ۵۲۲۵۶۳۴
  صرافی پرگر و شرکا     ۷۶۴۳۲۲۱۸۱۸
  صرافی حسین موسوی دزفولی و شرکا قشم     ۲۲۵۸۶۵۳۸
  صرافی خضری و شرکا   عباس خضری پور قرانی ۲۲۲۰۷۷۸
  صرافی زکیه حیدری برنطین و شرکا     ۷۶۳۳۷۵۱۹۲۸
  صرافی صالحی قشمی و شرکا   عبداللطیف صغیر قشمی ۷۶۳۵۲۴۴۴۱۶
  صرافی ظفرکیش و شرکا     ۷۶۴۴۴۲۴۹۹۷
  صرافی عبدالرحمن محمودی و شرکا     ۲۲۳۵۵۴۰
  صرافی علی پور و شرکا     ۷۶۴۴۴۲۳۸۸۸
  صرافی مجید مفتاحی و شرکا   مجید مفتاحی ۲۲۲۷۴۴۶
  صرافی مجید میرزا اسماعیلی و شرکا   مجید میرزا اسماعیلی ۲۲۲۳۳۴۴
  صرافی محمد فرجمندی و شرکا   نرگس فرجمندی ۷۶۲۲۲۲۴۷۰۲
  صرافی محمود فدائی حسینی و شرکا     ۷۶۳۵۲۷۰۹۱۲
  صرافی معصومه مصطفی دخت و شرکا    معصومه مصطفی دخت ۷۱۵۴۴۴۱۱۵۱
  صرافی مهدی خادمی کیوی و شرکا    محمد سفاری لافتی ۷۶۳۵۲۶۴۳۴۶
  صرافی مهدی ملاحی مسنی و شرکا   ابراهیم عاشوری مسنی ۰۷۶۳۵۲۴۰۳۰۵ - ۶
  صرافی ناقدی نیا و شرکا    فیروزه نفیسی ۰۷۶۴-۴۴۲۴۶۱۰
  صرافی نعمتی و شرکا     ۷۶۳۵۲۷۰۷۱۱
  صرافی وکیلی و شرکا    محمد وکیلی ۷۶۴۴۴۵۲۵۲۵
  صرافی یادگار فرد و شرکا     ۲۲۲۹۸۲۱-۲۲۳۵۶۵۷

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به شبکه اطلاع رسانی دنیای بانک می باشد.
طراحی سایت خبری و هاست توسط ایرسا هاستینگ