صرافی‌های استان کرمانشاه دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی

 

♦  نام صرافی نام تجاری نام مدیر صرافی تلفن
  صرافی ایرج کرمی و شریک   ایرج کرمی ۸۳۴۲۲۲۳۰۲۴
  صرافی پرویز صید محمدی و شرکا   مرضیه عبدالمحمدی  
  صرافی جهانگیر تیموری و شرکا   مهرانگیز اردشیری پور ۹۱۸۳۳۵۰۴۱۱
  صرافی سید جواد جاسمی و شرکا   سید مالک جاسمی ۸۳۱۸۲۳۸۴۶۷
  صرافی شمس‌اله مرادی و شرکا   شمس‌اله مرادی ۸۱۳۸۲۵۷۱۸۱
  صرافی عزیز رحمانی و شرکا   شادمان محمدی ۸۳۱۸۲۵۶۶۴۸
  صرافی علیاکبر جلیلی و شرکا     ۸۳۳۸۳۷۰۳۴۰
  صرافی محسن پورشرف و شرکا     ۸۳۴۲۲۲۴۲۹۰
  صرافی محمد اسعد محمدی و شرکا   عبدالرحمن مارابی ۸۳۸۳۸۶۷۶۶
  صرافی محمدمرادمحمدی و شرکا     ۷۲۱۳۹۸۵
  صرافی نریمان بختیاری و شرکا   نریمان بختیاری کبود جوبی ۸۳۵۴۳۴۲۰۵۳
  صرافی نوری و شرکا   محمدعلی نوری مهربانی ۸۳۳۷۲۹۱۷۴۷
  صرافی کیومرث حیاتی و شرکا     ۸۳۳۸۳۵۹۸۰۳

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به شبکه اطلاع رسانی دنیای بانک می باشد.
طراحی سایت خبری و هاست توسط ایرسا هاستینگ