صندوق‌های سرمایه‌گذاری بورس اوراق بهادار تهران


صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام بورس اوراق بهادار تهران
ردیف نام صندوق مدیر صندوق
1 پیشتاز شرکت کارگزاری مفیدکارگزاری مفید
2 توسعه ممتاز شرکت کارگزاری مفید
3 صبا کارگزاری صبا تامین
4 بانک مسکن شرکت کارگزاری بانک مسکن
5 ایساتیس شرکت کارگزاری ایساتیس پویا
6 گنجینه بهمن کارگزاری بهمن
7 ارگ شرکت کارگزاری ارگ هومن
8 صنعت و معدن شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن
9 فیروزه کارگزاری بانک اقتصاد نوین
10 گنجینه رفاه کارگزاری بانک رفاه کارگران
11 نقش جهان کارگزاری اردیبهشت ایرانیان
12 پیشرو شرکت کارگزاری مفید
13 کارگزاری بانک ملت کارگزاری بانک ملت
14 بانک توسعه تعاون شرکت کارگزاری بانک رفاه
15 یکم دانا کارگزاری توسعه اندیشه دانا
16 آسمان یکم شرکت سبدگردان آسمان
17 مشترک آرمان تامین سرمایه آرمان
18 بانک اقتصاد نوین کارگزاری بانک اقتصاد نوین(سهامی خاص)- مدیر
19 پارس گستر شرکت کارگزاری پارس گستر خبره
20 امید توسعه شرکت کارگزاری مفید
21 سبحـان شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
22 امین آوید کارگزاری امین آوید
23 دیدگاهان شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین
24 مشترک گنجینه ی مهر کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان
25 اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران
26 یکم آبان شرکت کارگزاری آبان
27 سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان شرکت تأمین سرمایه کاردان
28 شاخص 30 شرکت بزرگ فیروزه شرکت کارگزاری فیروزه آسیا
29 سرمایه گذاری تجارت شاخصی کاردان شرکت تأمین سرمایه کاردان
30 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان بهمن گستر کارگزاری بهمن
31 صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری نیک اندیشان هنر شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
32 بازارگردان اختصاصی امید تامین سرمایه امید
33 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
34 مشترک مبین سرمایه کارگزاری مبین سرمایه
35 اندیشه خبرگان سهام مدیر-کارگزاری خبرگان سهام
36 سپهرآتی شرکت تأمین سرمایه سپهر (سهامی خاص)
37 بانک دی کارگزاری آگاه
38 خوارزمی شرکت کارگزاری آینده نگر خوارزمی
39 سپهر اول کارگزاری بانک صادرات کارگزاری بانک صادرات ایران
40 توسعه صادرات کارگزاری بانک توسعه صادرات
41 کارآفرینان برتر آینده کارگزاری بورس بیمه
42 یکم سامان کارگزاری بانک سامان
43 تدبیرگران آینده شرکت کارگزاری آثل
44 عقیق کارگزاری آگاه
45 مهر شریعه کارگزاری مهر آفرین
46 کارگزاری پارسیان کارگزاری پارسیان
47 تدبیرگران فردا کارگزاری تدبیرگران فردا
48 صندوق کارگزاری بانک تجارت کارگزاری بانک تجارت
49 فارابی کارگزاری فارابی
50 سینا کارگزاری بورس بهگزین
51 نوین پایدار کارگزاری تامین سرمایه نوین
52 کارگزاری بانک کشاورزی کارگزاری بانک کشاورزی
53 امین کارآفرین کارگزاری بانک کارآفرین
54 آگاه کارگزاری آگاه
55 بورسیران کارگزاری بورسیران
56 پیشگام کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران
57 صندوق کارگزاری بانک سپه کارگزاری بانک سپه
58 کارگزاری بانک صادرات کارگزاری بانک صادرات ایران
59 حافظ کارگزاری حافظ
60 راهنما کارگزاری راهنمای سرمایه گذاران
61 آپادانا کارگزاری آپادانا
62 صندوق آشنای دی کارگزاری سهم آشنا
63 تدبیرگر سرمایه کارگزاری تدبیرگر سرمایه
64 شاخصی کارآفرین کارگزاری بانک کارآفرین
65 امید ایرانیان تأمین سرمایه نوین
66 کاریزما شرکت سبدگردان کاریزما
67 فام شرکت کارگزاری فیروزه آسیا
68 خاورمیانه شرکت کارگزاری بورسیران
69 امید لوتوس پارسیان تامین سرمایه لوتوس پارسیان
70 بازارگردانی گروه توسعه بهشهر شرکت کارگزاری پارسیان
71 سهم آشنا کارگزاری سهم آشنا
72 یکم سهام گستران شرق کارگزاری سهام گستران شرق
73 آرمان اعتلاء کشاورزی کارگزاری بانک کشاورزی
74 نیکان پارس شرکت کارگزاری پارس نمودگر
75 توسعه ملی کارگزاری بانک ملی ایران
76 نیکوکاری دانشگاه تهران سبدگردان کاریزما
77 بازارگردانی مپنا آشنا کارگزاری سهم آشنا (سهامی خاص)
78 رشد سامان شرکت کارگزاری بانک سامان
79 میعاد ایرانیان شرکت تامین سرمایه نوین
80 صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر شرکت تأمین سرمایه سپهر
81 بازارگردانی نوین پیشرو شرکت تامین سرمایه نوین
82 صندوق ذوب آهن کارگزاری بانک ملی ایران
83 بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم کارگزاری سهم آشنا (سهامی خاص)
84 دماسنج شرکت کارگزاری بورسیران
85 نیکی گستران شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر
86 افق شرکت کارگزاری سرمایه و دانش
87 نوین نیک شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
88 اندیشمندان پارس نگر خبره ارزش پرداز آریان
89 زرین پارسیان تامین سرمایه لوتوس پارسیان
90 صندوق نیکوکاری رفاه کودک شرکت کارگزاری بورس بهگزین (سهامی خاص)
91 معین بهگزین کارگزاری بورس بهگزین
92 بذر امید آفرین شرکت تامین سرمایه امید
93 نواندیشان کارگزاری نواندیشان بازار سرمایه
94 رضوی کارگزاری رضوی
95 صندوق ارزش کاوان آینده کارگزاری بورس بیمه ایران
96 پویا کارگزاری نهایت نگر
97 البرز کارگزاری نهایت نگر
98 صندوق سرمایه گذاری افتخار حافظ شرکت کارگزاری حافظ
99 کارگزاری بانک ملی ایران کارگزاری بانک ملی ایران - مدیر
100 بازارگردانی بانک سینا کارگزاری بورس بهگزین
101 راهنما کارگزاری راهنمای سرمایه گذاران
102 فام شرکت کارگزاری فیروزه آسیا
103 امین تدبیرگران فردا کارگزاری تدبیرگران فردا
104 سپهر کاریزما شرکت سبدگردان کاریزما
105 آسمان آرمانی سهام شرکت سبدگردان آسمان

 

صندوقهای سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت در بورس اوراق بهادار تهران
ردیف نام صندوق
مدیر صندوق
1 امین ملت
شرکت تامین سرمایه امین
2 آتیه ملت تامین سرمایه بانک ملت
3 اندوخته ملت تامین سرمایه بانک ملت
4 سرمایه گذاری اوج ملت تامین سرمایه بانک ملت
5 نگین رفاه شرکت کارگزاری بانک رفاه
6 کوثر کارگزاری بانک صنعت و معدن (سهامی خاص)
7 امین انصار تأمین سرمایه امین
8 حـامی کارگزاری مفید
9 بادرآمد ثابت کاردان شرکت تأمین سرمایه کاردان
10 نیکوکاری ندای امید شرکت کارگزاری آبان
11 گنجینه امید ایرانیان تامین سرمایه امید
12 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار شرکت کارگزاری پارس گستر خبره
13 با درآمد ثابت کوثریکم کارگزاری آبان
14 گنجینه آرمان شهر تامین سرمایه آرمان
15 گنجینه آرمان شهر تامین سرمایه آرمان
16 ارزش آفرینان دی کارگزاری بانک دی
17 ارمغان ایرانیان شرکت تامین سرمایه نوین
18 نهال سرمایه ایرانیان شرکت تأمین سرمایه نوین
19 بانک گردشگری کارگزاری آگاه
20 توس ایرانیان شرکت تأمین سرمایه نوین
21 گسترش فردای ایرانیان شرکت کارگزاری بانک آینده
22 یکم کارگزاری بانک کشاورزی کارگزاری بانک کشاورزی
23 نوین سامان تامین سرمایه نوین
24 یکم ایرانیان تأمین سرمایه نوین
25 امین آشنا ایرانیان کارگزاری سهم آشنا (سهامی خاص)
26 کارآفرین کارگزاری بانک کارآفرین
27 آتیه نوین تأمین سرمایه نوین
28 لوتوس پارسیان تامین سرمایه لوتوس پارسیان
29 صندوق نیکوکاری جایزه علمی و فناوری پیامبر اعظم کارگزاری سهم آشنا (سهامی خاص)
30 سپهر آگاه شرکت تامین سرمایه سپهر
31 صندوق بانک ایران زمین کارگزاری آگاه
32 امین سامان شرکت تأمین سرمایه امین
33 صندوق درآمد ثابت کاریزما سبدگردان کاریزما
34 نیکوکاری پرسپولیس شرکت کارگزاری سهم آشنا (سهامی خاص)
35 پیروزان تامین سرمایه لوتوس پارسیان
36 سپهر تدبیرگران کارگزاری تدبیرگران فردا
37 نیکوکاری حافظ کارگزاری حافظ
38 نیکوکاری محبان نینوا کارگزاری سهم آشنا (سهامی خاص)
39 آرمان کارآفرین کارگزاری بانک کارآفرین
40 نیکوکاری الزهرا شرکت تامین سرمایه امین
41 اندیشه فردا شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان
42 صندوق پردیس شرکت کارگزاری آراد ایرانیان
43 توسعه تعاون صبا شرکت کارگزاری صبا تامین
44 افق کارگزاری بانک خاورمیانه کارگزاری بانک خاورمیانه
45 ره آورد آباد مسکن شرکت کارگزاری بانک مسکن
46 پاداش سرمایه ثابت سبدگردان پاداش سرمایه
47 صندوق اعتمادآفرین پارسیان تامین سرمایه لوتوس پارسیان

 

صندوقهای سرمایه گذاری مختلط در بورس اوراق بهادار تهران
ردیف نام صندوق مدیر صندوق
1 پارس شرکت کارگزاری آبان
2 آرمان اندیش مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
3 آسمان خاورمیانه شرکت سبدگردان آسمان
4 آرمان سپهر آیندگان شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
5 مشترک آرمان شهر تامین سرمایه آرمان
6 توسعه اندوخته آینده کارگزاری مفید
7 صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم مرکز مالی ایران
8 نیکوکاری بانک گردشگری کارگزاری آگاه
9 یکم نیکوکاری آگاه کارگزاری آگاه
10 تجربه ایرانیان کارگزاری بانک آینده
11 امین صبار تامین سرمایه امین
12 توسعه پست بانک شرکت کارگزاری بانک توسعه صادرات
13 نیکوکاری ایتام برکت کارگزاری تدبیرگران فردا
14 صندوق سپهر خبرگان نفت شرکت کارگزاری خبرگان سهام (سهامی خاص)
15 ای تی اف ثروت آفرین پارسیان تامین سرمایه لوتوس پارسیان
16 سپهر اندیشه نوین تأمین سرمایه نوین
17 صندوق گنجینه آینده روشن کارگزاری بانک آینده(سهامی خاص)

 

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به شبکه اطلاع رسانی دنیای بانک می باشد.
طراحی سایت خبری و هاست توسط ایرسا هاستینگ