پایگاه خبری دنیای بانکhttp://donyayebank.irپایگاه خبری دنیای بانکfa(c) 2019, donyayebank.ir All rights reserved.30 پیام مدیرعامل بیمه آرمان برای روز پزشکhttp://donyayebank.ir/news/103145/پیام-مدیرعامل-بیمه-آرمان-برای-روز-پزشکhttp://donyayebank.ir/img/l/.jpgپیام مدیرعامل بیمه آرمان برای روز پزشک http://donyayebank.ir/news/103145/پیام-مدیرعامل-بیمه-آرمان-برای-روز-پزشکThu, 22 Aug 2019 12:15:00 GMTحذف چهار صفر پول ملی زندگی مردم را آسان‌تر می‌کندhttp://donyayebank.ir/news/103144/حذف-چهار-صفر-پول-ملی-زندگی-مردم-را-آسان‌تر-می‌کندhttp://donyayebank.ir/img/l/201399150538193.jpgحذف چهار صفر پول ملی زندگی مردم را آسان‌تر می‌کند http://donyayebank.ir/news/103144/حذف-چهار-صفر-پول-ملی-زندگی-مردم-را-آسان‌تر-می‌کندThu, 22 Aug 2019 11:18:19 GMTجدیدترین قیمت خرید وام مسکنhttp://donyayebank.ir/news/103143/جدیدترین-قیمت-خرید-وام-مسکنhttp://donyayebank.ir/img/l/285283432665217.jpgجدیدترین قیمت خرید وام مسکن http://donyayebank.ir/news/103143/جدیدترین-قیمت-خرید-وام-مسکنThu, 22 Aug 2019 11:03:57 GMTیورو و پوند ارزان شدhttp://donyayebank.ir/news/103142/یورو-و-پوند-ارزان-شدhttp://donyayebank.ir/img/l/.jpgیورو و پوند ارزان شد http://donyayebank.ir/news/103142/یورو-و-پوند-ارزان-شدThu, 22 Aug 2019 10:39:00 GMTاستفاده از کارت هوشمند ملی در دستگاههای اجرایی اجباری شدhttp://donyayebank.ir/news/103141/استفاده-از-کارت-هوشمند-ملی-در-دستگاههای-اجرایی-اجباری-شدhttp://donyayebank.ir/img/l/563601464535678.jpgاستفاده از کارت هوشمند ملی در دستگاههای اجرایی اجباری شد http://donyayebank.ir/news/103141/استفاده-از-کارت-هوشمند-ملی-در-دستگاههای-اجرایی-اجباری-شدThu, 22 Aug 2019 10:38:00 GMTوداع با ریال؛ سلام بر پارسهhttp://donyayebank.ir/news/103140/وداع-با-ریال؛-سلام-بر-پارسهhttp://donyayebank.ir/img/l/482959864615260.jpgوداع با ریال؛ سلام بر پارسه http://donyayebank.ir/news/103140/وداع-با-ریال؛-سلام-بر-پارسهThu, 22 Aug 2019 06:40:00 GMTبورس بازهم رکورد می زند؟http://donyayebank.ir/news/103139/بورس-بازهم-رکورد-می-زند؟http://donyayebank.ir/img/l/824643011729412.jpgبورس بازهم رکورد می زند؟ http://donyayebank.ir/news/103139/بورس-بازهم-رکورد-می-زند؟Thu, 22 Aug 2019 06:39:44 GMTلايه‌برداري از حذف صفر‌هاhttp://donyayebank.ir/news/103138/لايه‌برداري-از-حذف-صفر‌هاhttp://donyayebank.ir/img/l/836808903547100.jpgلايه‌برداري از حذف صفر‌ها http://donyayebank.ir/news/103138/لايه‌برداري-از-حذف-صفر‌هاThu, 22 Aug 2019 06:37:00 GMTلزوم توجه کامل مسئولان به تولید داخلیhttp://donyayebank.ir/news/103137/لزوم-توجه-کامل-مسئولان-به-تولید-داخلیhttp://donyayebank.ir/img/l/754504007979963.jpgلزوم توجه کامل مسئولان به تولید داخلی http://donyayebank.ir/news/103137/لزوم-توجه-کامل-مسئولان-به-تولید-داخلیWed, 21 Aug 2019 15:25:25 GMTنحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان در سال جاریhttp://donyayebank.ir/news/103136/نحوه-پرداخت-حقوق-و-مزایای-کارکنان-در-سال-جاریhttp://donyayebank.ir/img/l/.jpgنحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان در سال جاری http://donyayebank.ir/news/103136/نحوه-پرداخت-حقوق-و-مزایای-کارکنان-در-سال-جاریWed, 21 Aug 2019 15:03:49 GMTکارنامه بانک ملی در خروج از بنگاهداریhttp://donyayebank.ir/news/103135/کارنامه-بانک-ملی-در-خروج-از-بنگاهداریhttp://donyayebank.ir/img/l/444646269971675.jpgکارنامه بانک ملی در خروج از بنگاهداری http://donyayebank.ir/news/103135/کارنامه-بانک-ملی-در-خروج-از-بنگاهداریWed, 21 Aug 2019 14:17:54 GMTخرید ۲هزار میلیارد کالای داخلی با تسهیلات بانک ملیhttp://donyayebank.ir/news/103134/خرید-۲هزار-میلیارد-کالای-داخلی-با-تسهیلات-بانک-ملیhttp://donyayebank.ir/img/l/.jpgخرید ۲هزار میلیارد کالای داخلی با تسهیلات بانک ملی http://donyayebank.ir/news/103134/خرید-۲هزار-میلیارد-کالای-داخلی-با-تسهیلات-بانک-ملیWed, 21 Aug 2019 14:04:54 GMTچه کسی در دنیای امروز فقیر محسوب می‌شودhttp://donyayebank.ir/news/103133/چه-کسی-در-دنیای-امروز-فقیر-محسوب-می‌شودhttp://donyayebank.ir/img/l/.jpgچه کسی در دنیای امروز فقیر محسوب می‌شود http://donyayebank.ir/news/103133/چه-کسی-در-دنیای-امروز-فقیر-محسوب-می‌شودWed, 21 Aug 2019 13:39:06 GMTآمادگی بانک ملت برای حمایت از شرکت های لبنیhttp://donyayebank.ir/news/103132/آمادگی-بانک-ملت-برای-حمایت-از-شرکت-های-لبنیhttp://donyayebank.ir/img/l/905467295876418.jpgآمادگی بانک ملت برای حمایت از شرکت های لبنی http://donyayebank.ir/news/103132/آمادگی-بانک-ملت-برای-حمایت-از-شرکت-های-لبنیWed, 21 Aug 2019 13:17:49 GMTبانک سامان ایزو ۱۰۰۰۲ برای رسیدگی به شکایات مشتری گرفتhttp://donyayebank.ir/news/103131/بانک-سامان-ایزو-۱۰۰۰۲-برای-رسیدگی-به-شکایات-مشتری-گرفتhttp://donyayebank.ir/img/l/688742055741231.jpgبانک سامان ایزو ۱۰۰۰۲ برای رسیدگی به شکایات مشتری گرفت http://donyayebank.ir/news/103131/بانک-سامان-ایزو-۱۰۰۰۲-برای-رسیدگی-به-شکایات-مشتری-گرفتWed, 21 Aug 2019 13:16:46 GMTطرح آرامش بیمه پارسیان راهی بازار شدhttp://donyayebank.ir/news/103129/طرح-آرامش-بیمه-پارسیان-راهی-بازار-شدhttp://donyayebank.ir/img/l/835512426429737.jpgطرح آرامش بیمه پارسیان راهی بازار شد http://donyayebank.ir/news/103129/طرح-آرامش-بیمه-پارسیان-راهی-بازار-شدWed, 21 Aug 2019 13:12:39 GMTتجلیل از بانک ملت در احداث بیمارستان یون درمانیhttp://donyayebank.ir/news/103128/تجلیل-از-بانک-ملت-در-احداث-بیمارستان-یون-درمانیhttp://donyayebank.ir/img/l/469696649047440.jpgتجلیل از بانک ملت در احداث بیمارستان یون درمانی http://donyayebank.ir/news/103128/تجلیل-از-بانک-ملت-در-احداث-بیمارستان-یون-درمانیWed, 21 Aug 2019 13:04:26 GMTصعود بورس به کانال ۲۶۶ هزار واحدhttp://donyayebank.ir/news/103127/صعود-بورس-به-کانال-۲۶۶-هزار-واحدhttp://donyayebank.ir/img/l/655542274738360.jpgصعود بورس به کانال ۲۶۶ هزار واحد http://donyayebank.ir/news/103127/صعود-بورس-به-کانال-۲۶۶-هزار-واحدWed, 21 Aug 2019 12:58:03 GMTپرداخت سود سهام عدالت سال گذشته؛ اوایل زمستانhttp://donyayebank.ir/news/103126/پرداخت-سود-سهام-عدالت-سال-گذشته؛-اوایل-زمستانhttp://donyayebank.ir/img/l/.jpgپرداخت سود سهام عدالت سال گذشته؛ اوایل زمستان http://donyayebank.ir/news/103126/پرداخت-سود-سهام-عدالت-سال-گذشته؛-اوایل-زمستانWed, 21 Aug 2019 12:35:00 GMTارسال لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی به مجلسhttp://donyayebank.ir/news/103125/ارسال-لایحه-اصلاح-قانون-پولی-و-بانکی-به-مجلسhttp://donyayebank.ir/img/l/536698095570174.jpgارسال لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی به مجلس http://donyayebank.ir/news/103125/ارسال-لایحه-اصلاح-قانون-پولی-و-بانکی-به-مجلسWed, 21 Aug 2019 12:34:57 GMTقابلیت اعتماد به زیرساخت‌های احراز هویت؛ لازمه مبارزه با پولشوییhttp://donyayebank.ir/news/103124/قابلیت-اعتماد-به-زیرساخت‌های-احراز-هویت؛-لازمه-مبارزه-با-پولشوییhttp://donyayebank.ir/img/l/.jpgقابلیت اعتماد به زیرساخت‌های احراز هویت؛ لازمه مبارزه با پولشویی http://donyayebank.ir/news/103124/قابلیت-اعتماد-به-زیرساخت‌های-احراز-هویت؛-لازمه-مبارزه-با-پولشوییWed, 21 Aug 2019 12:33:17 GMTطرح کار و تحصیل هم‌زمان مرکز رشد بیمه رازیhttp://donyayebank.ir/news/103123/طرح-کار-و-تحصیل-هم‌زمان-مرکز-رشد-بیمه-رازیhttp://donyayebank.ir/img/l/.jpgطرح کار و تحصیل هم‌زمان مرکز رشد بیمه رازی http://donyayebank.ir/news/103123/طرح-کار-و-تحصیل-هم‌زمان-مرکز-رشد-بیمه-رازیWed, 21 Aug 2019 12:32:39 GMTایران در حفظ ارزش پول ملی موفق بودهhttp://donyayebank.ir/news/103122/ایران-در-حفظ-ارزش-پول-ملی-موفق-بودهhttp://donyayebank.ir/img/l/509888257834590.jpgایران در حفظ ارزش پول ملی موفق بوده http://donyayebank.ir/news/103122/ایران-در-حفظ-ارزش-پول-ملی-موفق-بودهWed, 21 Aug 2019 12:29:00 GMTادامه مسیر تجارت‌نو در ساختمان‌نو با طعم غدیر http://donyayebank.ir/news/103121/ادامه-مسیر-تجارت‌نو-در-ساختمان‌نو-با-طعم-غدیرhttp://donyayebank.ir/img/l/639035471428555.jpgادامه مسیر تجارت‌نو در ساختمان‌نو با طعم غدیر http://donyayebank.ir/news/103121/ادامه-مسیر-تجارت‌نو-در-ساختمان‌نو-با-طعم-غدیرWed, 21 Aug 2019 12:17:35 GMTراه‌اندازی باشگاه مشتریان بیمه کوثر http://donyayebank.ir/news/103120/راه‌اندازی-باشگاه-مشتریان-بیمه-کوثرhttp://donyayebank.ir/img/l/595898435250283.jpgراه‌اندازی باشگاه مشتریان بیمه کوثر http://donyayebank.ir/news/103120/راه‌اندازی-باشگاه-مشتریان-بیمه-کوثرWed, 21 Aug 2019 12:16:16 GMTطلا دوباره ۱۵۰۰ دلاری شدhttp://donyayebank.ir/news/103119/طلا-دوباره-۱۵۰۰-دلاری-شدhttp://donyayebank.ir/img/l/.jpgطلا دوباره ۱۵۰۰ دلاری شد http://donyayebank.ir/news/103119/طلا-دوباره-۱۵۰۰-دلاری-شدWed, 21 Aug 2019 11:42:39 GMTقیمت انواع سکه و طلا در بازارhttp://donyayebank.ir/news/103118/قیمت-انواع-سکه-و-طلا-در-بازارhttp://donyayebank.ir/img/l/733267280568046.jpgقیمت انواع سکه و طلا در بازار http://donyayebank.ir/news/103118/قیمت-انواع-سکه-و-طلا-در-بازارWed, 21 Aug 2019 11:40:56 GMTقیمت ارز در صرافی ملیhttp://donyayebank.ir/news/103117/قیمت-ارز-در-صرافی-ملیhttp://donyayebank.ir/img/l/429453158266551.jpgقیمت ارز در صرافی ملی http://donyayebank.ir/news/103117/قیمت-ارز-در-صرافی-ملیWed, 21 Aug 2019 11:38:56 GMTعبور قیمت نفت از ۶۰ دلارhttp://donyayebank.ir/news/103116/عبور-قیمت-نفت-از-۶۰-دلارhttp://donyayebank.ir/img/l/.jpgعبور قیمت نفت از ۶۰ دلار http://donyayebank.ir/news/103116/عبور-قیمت-نفت-از-۶۰-دلارWed, 21 Aug 2019 11:24:36 GMTبورسهای آسیایی در مدار کاهشیhttp://donyayebank.ir/news/103115/بورسهای-آسیایی-در-مدار-کاهشیhttp://donyayebank.ir/img/l/.jpgبورسهای آسیایی در مدار کاهشی http://donyayebank.ir/news/103115/بورسهای-آسیایی-در-مدار-کاهشیWed, 21 Aug 2019 11:23:43 GMT