ثبات مدیریتی در بیمه سرمد تا ۲ سال دیگر

به گزارش دنیای بانک و بیمه،مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت بیمه سرمد ۱۳ بهمن ماه امسال با حضور بیش از ۹۰ درصدی سهامداران عمده برگزار شد و سهامداران به حفظ ترکیب هیئت مدیره و تنها با یک تغییر نسبت به گذشته رای دادند و به این ترتیب پرویز مقدسی، مجتبی کاتب، سید محمد یمنی، اکبر عباسی ملکی و امیرمهدی امینیان به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت بیمه سرمد تا ۲ سال آینده انتخاب شدند. هم اکنون مهدی مهدوی، مدیرعامل این شرکت است.