احداث گلخانه در کرمان با حمایت بانک کشاورزی

به گزارش دنیای بانک و بیمه،  تامین مالی این طرح از محل اعتبار اشتغال پایدار روستایی و عشایری بانک کشاورزی به مبلغ بیست میلیارد ریال بوده که زمینه اشتغال را برای 12 نفر ایجاد کرده است.