فرابورس ۱۱.۸۱واحد افت کرد

به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک، بیشترین تاثیر منفی بر روند شاخص فرابورس امروز به نام شرکت های فولاد هرمزگان جنوب، پتروشیمی زاگرس و سهامی ذوب آهن اصفهان ثبت شد و در مقابل شرکت های پتروشیمی مارون، پالایش نفت لاوان و بانک حکمت ایرانیان بیشترین تاثیر مثبت را داشتند.

 

بیشترین تاثیر مثبت بر روند فرابورس بیشترین تاثیر منفی بر روند فرابورس
نام قیمت پایانی تاثیر نام قیمت پایانی تاثیر
پتروشیمی مارون 44,974 1.89 فولاد هرمزگان جنوب 2499 -3.35
پالایش نفت لاوان 13,623 0.72 پتروشیمی زاگرس 36926 -2.59
بانک حکمت ایرانیان 786 0.33 سهامی ذوب آهن اصفهان 1234 -2.37
بیمه دی 1114 0.24 تولید نیروی برق دماوند 8244 -1.51
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی 1,964 0.21 شرکت آهن و فولاد ارفع 5673 -0.76
پتروشیمی غدیر 2,019 0.12 هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه 2526 -0.55
      نفت پاسارگاد 2522 -0.46
      تولید برق عسلویه مپنا 10477 -0.43
      سرمایه گذاری مس سرچشمه 4453 -0.38
      مدیریت انرژی امید تابان هور 1240 -0.31
      شرکت پتروشیمی خراسان 7392 -0.23
      کشتیرانی دریای خزر 2146 -0.21
      بهمن دیزل 2975 -0.14
      داروسازی کاسپین تامین 11000 -0.14
      تولید برق ماهتاب کهنوج 6251 -0.13
      معدنی کیمیای زنجان گستران 6645 -0.11
      سرمایه گذاری توسعه گوهران امید 935 -0.11
      بانک گردشگری 718 -0.11