رشد ۱۷۳درصدی سود خالص صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین

به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک، صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین با سرمایه ثبت شده ۲۰ هزار میلیون ریال، در مقطع ۷ مردادماه امسال ۳.۰۱۶.۶۱۰ میلیون ریال سود خالص کسب کرده که نسبت به سود ۱.۰۹۳.۲۸۵ میلیون ریالی مقطع مشابه سال ۹۶ حدود ۱۷۳ درصد رشد داشته است.

بر اساس این گزارش، سود فروش اوراق بهادار این صندوق با رشد ۴۴ درصدی به ۱۲۰.۰۵۹ میلیون ریالی، سود سهام صندوق با رشد ۱۴۰ درصدی به ۱۶۱.۶۳۴ میلیون ریال، سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب صندوق با رشد ۲۳۳ درصدی به ۲.۷۹۰.۷۸۰ میلیون ریال و سایر درآمدهای آن با رشد ۲۴۱ درصدی به ۱.۳۶۰ میلیون ریال رسیده است.

آمار منتشرشده روی سامانه کدال حاکی است، سود خالص صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین هم در روز ۷ مردادماه سال گذشته ۱.۰۹۳.۲۸۵ میلیون ریال بوده که در روز ۷ مردادماه ۹۷ به ۲.۹۸۷.۰۸۶ میلیون ریال افزایش یافته که نشان دهنده رشدی ۱۷۳ درصدی است.