عملکرد مطلوب بانک ایران زمین در رعایت استاندارد محصولات کارتی

به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک، به نقل از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، براساس بررسی‌های انجام شده و در خصوص کد محصولات کارتی بانکها، عملکردبانک ایران زمین کاملا مطلوب ارزیابی شده است.

طبق این گزارش این رتبه بندی براساس میزان مغایریت محصولات کارتی انجام شده است.