رقابت لیزینگی‌های صنعت و معدن و ایرانیان

به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک و بیمه، در گروه صنایع لیزینگی بورس و فرابورس امروز 4 هزار و 774 سهم به ارزش بیش از 11 میلیارد تومان داد و ستد شد که در نتیجه این فعالیت سهامداران، ارزش هر سهم شرکت لیزینگ صنعت و معدن 4.98 درصد، لیزینگ ایرانیان 4.97 درصد قد کشید اما سایر شرکت‌های لیزینگی با ریزش ارزش سهام خود مواجه شدند.

 

تغییرات سهام شرکت‌های گروه لیزینگ‌ها و واسپاری‌ها در بورس و فرابورس - 1398/02/29
نماد نام شرکت حجم معاملات تعداد ارزش معامله ارزش سهم درصد تغییر
ولصنم لیزینگ‌صنعت‌ومعدن‌ 5,142,256 256 8,237,651,948 1,602 4.98
وایران لیزینگ ایرانیان 13,150,933 332 27,801,072,362 2,114 4.97
ولملت واسپاری ملت 5,478,457 642 9,403,589,250 1,716 -0.98
ولساپا لیزینگ رایان‌ سایپا 34,314,035 2,162 44,725,942,944 1,303 -1.21
ولبهمن بهمن لیزینگ 1,419,591 198 2,845,221,005 2,004 -1.57
ولانا لیزینگ آریا دانا 1,370,976 225 6,667,426,264 4,863 -1.92
ولغدر لیزینگ‌خودروغدیر 4,258,305 406 7,241,215,067 1,700 -2.75
ولشرقح لیزینگ ایران و شرق 4,254,182 332 2,916,504,212 686 -3.11
ولراز لیزینگ رازی 334,538 221 3,917,091,151 11,709 -3.9
پایگاه خبری و تحلیلی دنیای بانک و بیمه                                                www.donyayebank.ir