اخبار بیمه

 • کارنامه بیمه گران زیر ذره‌بین دنیای بیمه

  بیمه نوین؛ حق بیمه ۱۹ درصد قد کشید

  بیمه نوین؛ حق بیمه ۱۹ درصد قد کشید
  دنیای بیمه: بیمه نوین به مدیریت حسین کریم‌خان زند سال گذشته را چگونه پشت سر گذاشت و سیاست این شرکت در سال جدید برای توسعه بازار و سهم خود در جهت افزایش حق بیمه تولیدی چه خواهد بود؟ آیا تغییری در پرتفوی بیمه گری این شرکت ایجاد خواهد شد؟ در حال حاضر سهم بیمه‌های زندگی از کل پرتفوی بیمه نوین در سالی که گذشت، ۲۰ درصد برآورد شده است؛ اما امسال چه اتفاقی قرار است رخ دهد؟
  ۱۳۹۹/۱/۱۲
 • بازده و رتبه نقدشوندگی سهام بیمه حافظ

  بازده و رتبه نقدشوندگی سهام بیمه حافظ
  دنیای بیمه: آیا می‌دانید شرکت بیمه حافظ به مدیرعاملی جلال سلطانی ، در پایان سال ۱۳۹۸، در چه رتبه‌ای از حیث شاخص نقدشوندگی سهام قرار داشته و بازده سهام این شرکت با نماد وحافظ چند درصد بوده است؟
  ۱۳۹۹/۱/۱۱
 • بازده و رتبه نقدشوندگی سهام بیمه معلم

  بازده و رتبه نقدشوندگی سهام بیمه معلم
  دنیای بیمه: آیا می‌دانید شرکت بیمه معلم به مدیرعاملی محمدابراهیم تحسیری ، در پایان سال ۱۳۹۸، در چه رتبه‌ای از حیث شاخص نقدشوندگی سهام قرار داشته و بازده سهام این شرکت با نماد ومعلم چند درصد بوده است؟
  ۱۳۹۹/۱/۱۱
 • بازده و رتبه نقدشوندگی سهام بیمه آرمان

  بازده و رتبه نقدشوندگی سهام بیمه آرمان
  دنیای بیمه: آیا می‌دانید شرکت بیمه آرمان به مدیرعاملی کامبیز پیکارجو ، در پایان سال ۱۳۹۸، در چه رتبه‌ای از حیث شاخص نقدشوندگی سهام قرار داشته و بازده سهام این شرکت با نماد آرمان چند درصد بوده است؟
  ۱۳۹۹/۱/۱۱
 • بازده و رتبه نقدشوندگی سهام بیمه رازی

  بازده و رتبه نقدشوندگی سهام بیمه رازی
  دنیای بیمه: آیا می‌دانید شرکت بیمه رازی به مدیرعاملی مجید بختیاری ، در پایان سال ۱۳۹۸، در چه رتبه‌ای از حیث شاخص نقدشوندگی سهام قرار داشته و بازده سهام این شرکت با نماد ورازی چند درصد بوده است؟
  ۱۳۹۹/۱/۱۱
 • بازده و رتبه نقدشوندگی سهام بیمه دی

  بازده و رتبه نقدشوندگی سهام بیمه دی
  دنیای بیمه: آیا می‌دانید شرکت بیمه دی به مدیرعاملی محمدرضا کشاورز ، در پایان سال ۱۳۹۸، در چه رتبه‌ای از حیث شاخص نقدشوندگی سهام قرار داشته و بازده سهام این شرکت با نماد ودی چند درصد بوده است؟
  ۱۳۹۹/۱/۱۱
 • بازده و رتبه نقدشوندگی سهام بیمه نوین

  بازده و رتبه نقدشوندگی سهام بیمه نوین
  دنیای بیمه: آیا می‌دانید شرکت بیمه نوین به مدیرعاملی حسین کریم‌خان زند ، در پایان سال ۱۳۹۸، در چه رتبه‌ای از حیث شاخص نقدشوندگی سهام قرار داشته و بازده سهام این شرکت با نماد نوین چند درصد بوده است؟
  ۱۳۹۹/۱/۱۱
 • بازده و رتبه نقدشوندگی سهام بیمه حکمت

  بازده و رتبه نقدشوندگی سهام بیمه حکمت
  دنیای بیمه: آیا می‌دانید شرکت بیمه حکمت صبا به مدیرعاملی غلامحسین چایچی ، در پایان سال ۱۳۹۸، در چه رتبه‌ای از حیث شاخص نقدشوندگی سهام قرار داشته و بازده سهام این شرکت با نماد وحکمت چند درصد بوده است؟
  ۱۳۹۹/۱/۱۱
 • بازده و رتبه نقدشوندگی سهام بیمه خاورمیانه

  بازده و رتبه نقدشوندگی سهام بیمه خاورمیانه
  دنیای بیمه: آیا می‌دانید شرکت بیمه زندگی خاورمیانه به مدیرعاملی مهدی نوروزی ، در پایان سال ۱۳۹۸، در چه رتبه‌ای از حیث شاخص نقدشوندگی سهام قرار داشته و بازده سهام این شرکت با نماد بخاور چند درصد بوده است؟
  ۱۳۹۹/۱/۱۱
 • بازده و رتبه نقدشوندگی سهام بیمه میهن

  بازده و رتبه نقدشوندگی سهام بیمه میهن
  دنیای بیمه: آیا می‌دانید شرکت بیمه میهن به مدیرعاملی داریوش محمدی ، در پایان سال ۱۳۹۸، در چه رتبه‌ای از حیث شاخص نقدشوندگی سهام قرار داشته و بازده سهام این شرکت با نماد میهن چند درصد بوده است؟
  ۱۳۹۹/۱/۱۱
 • بازده و رتبه نقدشوندگی سهام بیمه تعاون

  بازده و رتبه نقدشوندگی سهام بیمه تعاون
  دنیای بیمه: آیا می‌دانید شرکت بیمه تعاون به مدیرعاملی یونس مظلومی ، در پایان سال ۱۳۹۸، در چه رتبه‌ای از حیث شاخص نقدشوندگی سهام قرار داشته و بازده سهام این شرکت با نماد وتعاون چند درصد بوده است؟
  ۱۳۹۹/۱/۱۱
 • بازده و رتبه نقدشوندگی سهام بیمه کوثر

  بازده و رتبه نقدشوندگی سهام بیمه کوثر
  دنیای بیمه: آیا می‌دانید شرکت بیمه کوثر به مدیرعاملی مجید مشعلچی فیروزآبادی ، در پایان سال ۱۳۹۸، در چه رتبه‌ای از حیث شاخص نقدشوندگی سهام قرار داشته و بازده سهام این شرکت با نماد کوثر چند درصد بوده است؟
  ۱۳۹۹/۱/۱۱
 • بازده و رتبه نقدشوندگی سهام بیمه سینا

  بازده و رتبه نقدشوندگی سهام بیمه سینا
  دنیای بیمه: آیا می‌دانید شرکت بیمه سینا به مدیرعاملی رضا جعفری ، در پایان سال ۱۳۹۸، در چه رتبه‌ای از حیث شاخص نقدشوندگی سهام قرار داشته و بازده سهام این شرکت با نماد وسین چند درصد بوده است؟
  ۱۳۹۹/۱/۱۱
 • بازده و رتبه نقدشوندگی سهام بیمه تجارت نو

  بازده و رتبه نقدشوندگی سهام بیمه تجارت نو
  دنیای بیمه: آیا می‌دانید شرکت بیمه تجارت نو به مدیرعاملی نیما نورالهی ، در پایان سال ۱۳۹۸، در چه رتبه‌ای از حیث شاخص نقدشوندگی سهام قرار داشته و بازده سهام این شرکت با نماد بنو چند درصد بوده است؟
  ۱۳۹۹/۱/۱۱
 • بازده و رتبه نقدشوندگی سهام بیمه سرمد

  بازده و رتبه نقدشوندگی سهام بیمه سرمد
  دنیای بیمه: آیا می‌دانید شرکت بیمه سرمد به مدیرعاملی مهدی مهدوی ، در پایان سال ۱۳۹۸، در چه رتبه‌ای از حیث شاخص نقدشوندگی سهام قرار داشته و بازده سهام این شرکت با نماد وسرمد چند درصد بوده است؟
  ۱۳۹۹/۱/۱۱
 • بازده و رتبه نقدشوندگی سهام بیمه سامان

  بازده و رتبه نقدشوندگی سهام بیمه سامان
  دنیای بیمه: آیا می‌دانید شرکت بیمه سامان به مدیرعاملی احمدرضا ضرابیه ، در پایان سال ۱۳۹۸، در چه رتبه‌ای از حیث شاخص نقدشوندگی سهام قرار داشته و بازده سهام این شرکت با نماد بساما چند درصد بوده است؟
  ۱۳۹۹/۱/۱۱
 • بازده و رتبه نقدشوندگی سهام بیمه کارآفرین

  بازده و رتبه نقدشوندگی سهام بیمه کارآفرین
  دنیای بیمه: آیا می‌دانید شرکت بیمه کارآفرین به مدیرعاملی محمد حیدری ، در پایان سال ۱۳۹۸، در چه رتبه‌ای از حیث شاخص نقدشوندگی سهام قرار داشته و بازده سهام این شرکت با نماد وآفری چند درصد بوده است؟
  ۱۳۹۹/۱/۱۱
1 2 3 4 5 6 >>
آخرین اخبار
پربازديد‌ها
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به شبکه اطلاع رسانی دنیای بانک می باشد.
طراحی سایت خبری و هاست توسط ایرسا هاستینگ