آیفکس

 • در آخرین روز کاری فرابورس مرداد؛

  شاخص آیفکس قرمز شد

  شاخص آیفکس قرمز شد
  شاخص فرابورس در پایان معاملات امروز سه‌شنبه ۳۰ مرداد ۹۷ با کاهش ۲.۴۷ واحدی به رقم ۱۵۵۳ رسید. ارزش معاملات فرابورس ایران به رقم ۳۶۰ میلیارد تومان رسید که این رقم ناشی از دست به دست شدن ۶۵۲.۳۳۱ میلیون سهم و اوراق مالی طی ۷۵ هزار و ۲۳۲ نوبت دادوستد بود.
  ۱۳۹۷/۵/۳۰
 • در آخرین روز هفته بورسی؛

  افت ناچیز فرابورس

  افت ناچیز فرابورس
  شاخص فرابورس در پایان معاملات امروز چهارشنبه ۲۴ مرداد ۹۷ با کاهش ۰.۵۸ واحدی به رقم ۱۵۰۰ رسید. ارزش معاملات فرابورس ایران به رقم ۶۱۴ میلیارد تومان رسید که این رقم ناشی از دست به دست شدن ۴۴۸.۶۶۸ میلیون سهم و اوراق مالی طی ۵۸ هزار و ۹۹۷ نوبت دادوستد بود.
  ۱۳۹۷/۵/۲۴
 • فرابورس افت کرد

  فرابورس افت کرد
  شاخص فرابورس در پایان معاملات امروز دوشنبه ۲۲ مرداد ۹۷ با کاهش ۸.۱۵ واحدی به رقم ۱۴۸۳ رسید. ارزش معاملات فرابورس ایران به رقم 315 میلیارد تومان رسید که این رقم ناشی از دست به دست شدن 665.984 میلیون سهم و اوراق مالی طی 70 هزار و 327 نوبت دادوستد بود.
  ۱۳۹۷/۵/۲۲
 • آیفکس هم افت کرد

  آیفکس هم افت کرد
  آیفکس امروز ۱۷ مرداد ۹۷؛ ۳۲.۵۰ واحد افت کرد و به رقم ۱۴۹۹ رسید. ارزش معاملات فرابورس ایران به رقم ۴۲۶ میلیارد تومان رسید که این رقم ناشی از دست به دست شدن ۶۳۴.۷۶۴ میلیون سهم و اوراق مالی طی ۶۶ هزار و ۹ نوبت دادوستد بود.
  ۱۳۹۷/۵/۱۷
 • آیفکس باز هم رشد کرد

  آیفکس باز هم رشد کرد
  آیفکس امروز ۴.۸۶ واحد رشد کرد و به رقم ۱۵۳۲ رسید. ارزش معاملات فرابورس ایران به رقم ۴۳۰ میلیارد تومان رسید که این رقم ناشی از دست به دست شدن ۸۲۴.۴۲ میلیون سهم و اوراق مالی طی ۷۹ هزار و ۷۶۲ نوبت دادوستد بود.
  ۱۳۹۷/۵/۱۶
 • در آخرین روز بورسی هفته:

  شاخص فرابورس سبز شد

  شاخص فرابورس سبز شد
  در پایان معاملات امروز چهارشنبه ۲۷تیرماه در بازار فرابورس تهران ۲۵۲میلیون ورقه به‌ارزش ۲۰۳میلیارد داد و ستد شد و در نهایت آیفکس ۱.۱۱. واحد رشد کرد و در ارتفاع ۱۲۱۰واحد قرار گرفت و سبز باقی ماند.
  ۱۳۹۷/۴/۲۷
 • افت ۴.۱ واحدی شاخص بورس

  افت ۴.۱ واحدی شاخص بورس
  شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران (تدپیکس) در پایان معاملات امروز چهارشنبه ۲۷ تیر ماه ۹۷ با افت ۴.۱ واحدی به رقم ۱۰۷هزار و ۷۷۶واحدی رسید.شاخص کل هم ‌وزن اما با کاهش ۳۶واحدی عدد ۱۸ هزار و ۲۸۹واحد را به نمایش گذاشت.شاخص سهام آزاد شناور نیز با کاهش۱۵۶واحدی به رقم ۱۱۶هزار و ۶۶۴واحد دست یافت.شاخص بازار اول اما در حالی با کاهش ۱۵۶واحدی به رقم ۱۱۶هزار و ۶۶۴واحد دست یافت که شاخص بازار دوم با افزایش ۵۲۳واحدی عدد ۲۲۲هزار و ۳۲۰واحد را به نمایش گذاشت.
  ۱۳۹۷/۴/۲۷
 • در سومین روز هفته:

  شاخص بورس سبز شد

  شاخص بورس سبز شد
  شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز دوشنبه ۲۵تیرماه ۹۷ با رشد۳۷ درصدی در کانال ۱۰۸ هزار و ۱۱۰واحد سبز شد. شاخص کل هم ‌وزن با کاهش ۲۵واحدی عدد ۱۸ هزار و ۳۲۲واحد را به نمایش گذاشت. شاخص سهام آزاد شناور نیز با رشد ۹.۱۵ واحدی به رقم ۱۱۷ هزار و ۳۵۰واحد رسید. شاخص بازار اول با کاهش ۴۳واحدی به رقم ۷۸ هزار و ۳۰۵واحد دست یافت، شاخص بازار دوم نیز با رشد ۴۱۱واحدی عدد ۲۲۱ هزار و ۷۰۹واحد را به نمایش گذاشت.
  ۱۳۹۷/۴/۲۵
 • تداوم روند نزولی شاخص فرابورس

  تداوم روند نزولی شاخص فرابورس
  در پایان معاملات امروز یکشنبه ۲۴تیرماه در بازار فرابورس تهران ۲۰۰میلیون ورقه به‌ارزش ۲۱۰میلیارد داد و ستد شد و در نهایت آیفکس ۶.۴ واحد افت کرد و در ارتفاع ۱۲۱۸واحد قرار گرفت و به روند نزولی خود ادامه داد.
  ۱۳۹۷/۴/۲۴
 • در آخرین روز بورسی هفته:

  فرابورس ۱۱.۸۱واحد افت کرد

  فرابورس ۱۱.۸۱واحد افت کرد
  در پایان معاملات امروز چهارشنبه ۲۰تیرماه در بازار فرابورس تهران ۵۴۶میلیون ورقه به‌ارزش ۲۶۵میلیارد داد و ستد شد و در نهایت آیفکس ۱۱.۸۱ واحد افت کرد و در ارتفاع ۱۲۲۵واحد قرار گرفت.
  ۱۳۹۷/۴/۲۰
 • ریزش ۱۳۴۳ واحدی شاخص بورس

  ریزش ۱۳۴۳ واحدی شاخص بورس
  شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز چهارشنبه ۲۰تیرماه ۹۷ با ریزش ۱۳۴۳واحدی به کانال ۱۰۹هزار و ۵۰۵واحد عقب نشست. شاخص کل هم ‌وزن با افت ۱۹۵واحدی عدد ۱۸ هزار و ۳۳۲واحد را به نمایش گذاشت. شاخص سهام آزاد شناور نیز با افت ۲۰۰۱واحدی به رقم ۱۱۹هزار و ۲۰۲واحد عقب رفت. شاخص بازار اول با کاهش ۱۲۹۶واحدی به رقم ۸۰هزار و ۳۲واحد دست یافت اما شاخص بازار دوم با ریزش ۱۰۹۲واحدی عدد ۲۲۱هزار و ۱۹۶واحد را به نمایش گذاشت.
  ۱۳۹۷/۴/۲۰
 • شاخص فرابورس افت کرد

  شاخص فرابورس افت کرد
  در پایان معاملات امروز یکشنبه ۱۷تیرماه در بازار فرابورس تهران ۳۵۰میلیون ورقه به‌ارزش ۲۹۵میلیارد در ۲۹هزار نوبت داد و ستد شد و در نهایت آیفکس ۴.۴۲واحد افت کرد و در ارتفاع ۱۲۳۹واحد قرار گرفت.
  ۱۳۹۷/۴/۱۷
 • عقبگرد ۱۶۶واحدی شاخص بورس

  عقبگرد ۱۶۶واحدی شاخص بورس
  شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز یک شنبه ۱۷تیرماه ۹۷ با افت ۱۶۶واحدی به کانال ۱۱۰هزار ۸۸۵ واحد عقب رفت. شاخص کل هم ‌وزن با افت ۷۱واحدی عدد ۱۸ هزار و ۵۹۴واحد را به نمایش گذاشت. شاخص سهام آزاد شناور نیز با افت ۵۰۵واحدی به رقم ۱۲۱ هزار و ۴۰۲واحد عقب رفت. شاخص بازار اول با کاهش ۱۰۱واحدی به رقم ۸۱ هزار و ۴۰۷واحد دست یافت و شاخص بازار دوم نیز با کاهش ۴۴۳واحدی عدد ۲۲۲ هزار و ۹۱واحد را به نمایش گذاشت.
  ۱۳۹۷/۴/۱۷
 • آیفکس ۲.۵۷واحد رشد کرد

  آیفکس ۲.۵۷واحد رشد کرد
  در پایان معاملات امروز چهارشنبه ۱۳تیرماه در بازار فرابورس تهران ۷۴۰میلیون ورقه به‌ارزش ۴۶۲میلیارد در ۲۰۲هزار و ۶۳۹نوبت داد و ستد شد و در نهایت آیفکس ۲.۵۷واحد رشد کرد و در ارتفاع ۱۲۵۲واحد قرار گرفت.
  ۱۳۹۷/۴/۱۳
 • رشد ناچیز شاخص فرابورس

  رشد ناچیز شاخص فرابورس
  در پایان معاملات امروز دوشنبه ۱۱تیرماه در بازار فرابورس تهران ۶۶۴میلیون ورقه به‌ارزش ۲۸۸میلیارد در ۴۹هزار و ۶۸۱نوبت داد و ستد شد و در نهایت آیفکس ۰.۱۹واحد رشد کرد و در ارتفاع ۱۲۳۰واحد قرار گرفت.
  ۱۳۹۷/۴/۱۱
 • آیفکس ۳۶واحد افت کرد

  آیفکس ۳۶واحد افت کرد
  در پایان معاملات امروز یک شنبه ۱۰تیرماه در بازار فرابورس تهران ۳۳۷ میلیون ورقه به‌ارزش ۲۰۵میلیارد در ۴۰ هزار و ۳۳۵نوبت داد و ستد شد و در نهایت آیفکس ۳۶واحد افت کرد و در ارتفاع ۱۲۳۰واحد قرار گرفت.
  ۱۳۹۷/۴/۱۰
 • شاخص بورس ریزش کرد

  شاخص بورس ریزش کرد
  شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز یک شنبه ۱۰تیرماه۹۷ با ریزش ۲۸۳۴ واحدی به کانال ۱۰۸ هزار واحد رسید. شاخص کل هم ‌وزن با افت ۱۸۵ واحدی عدد ۱۸ هزار و ۵۶۱واحد را به نمایش گذاشت. شاخص سهام آزاد شناور نیز با ریزش ۹۱۸۰واحدی به رقم ۱۱۹هزار و ۳۴۲واحد دست یافت.شاخص بازار اول با افت ۲۲۰۹واحدی به رقم ۷۹هزار و ۴۴۷واحد دست یافت و شاخص بازار دوم با افت ۵۰۱۴واحدی عدد ۲۱۹هزار و ۵۲۷واحد را به نمایش گذاشت.
  ۱۳۹۷/۴/۱۰
 • افت شاخص فرابورس تهران

  افت شاخص فرابورس تهران
  در پایان معاملات امروز شنبه ۹تیرماه در بازار فرابورس تهران ۵۲۹میلیون ورقه به‌ارزش ۲۴۳ میلیارد تومان در ۴۲هزار و ۵۵۹نوبت داد و ستد شد و در نهایت آیفکس ۲۷ واحد افت کرد و در ارتفاع ۱۲۶۶واحد قرار گرفت.
  ۱۳۹۷/۴/۹
 • رشد شاخص بورس در اولین روز هفته

  رشد شاخص بورس در اولین روز هفته
  شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز شنبه ۹تیرماه۹۷ با رشد ۲۵۴ واحدی به کانال ۱۱هزار و ۶۰۱ واحد رسید. شاخص کل هم ‌وزن با رشد 49 واحدی عدد 18 هزار و 752واحد را به نمایش گذاشت. شاخص سهام آزاد شناور نیز با رشد 135واحدی به رقم 122هزار و 617واحد دست یافت.شاخص بازار اول با رشد 77واحدی به رقم 81هزار و 732واحد دست یافت و شاخص بازار دوم با افزایش 1213واحدی عدد 224هزار و 574واحد را به نمایش گذاشت.
  ۱۳۹۷/۴/۹
 • در جریان معاملات امروز:

  رشد آیفکس با سوخت ذوب‌آهن

  رشد آیفکس با سوخت ذوب‌آهن
  در پایان معاملات امروز یک شنبه ۳تیرماه در بازار فرابورس تهران ۶۳۵میلیون ورقه به‌ارزش ۲۸۴میلیارد تومان در ۵۹هزار و ۱۵۳نوبت، داد و ستد شد و در نهایت آیفکس ۲۸.۹۹واحد رشد کرد و در ارتفاع ۱۲۸۷واحد قرار گرفت.
  ۱۳۹۷/۴/۳
 • در جریان معاملات امروز:

  رشد ۱۶.۶۵ واحدی شاخص فرابورس

  رشد ۱۶.۶۵ واحدی شاخص فرابورس
  در پایان معاملات امروز شنبه ۲تیرماه در بازار فرابورس تهران ۵۵۹میلیون ورقه به‌ارزش ۲۱۷میلیارد تومان در ۵۱هزار و ۹۸نوبت، داد و ستد شد و در نهایت آیفکس ۱۶.۶۵واحد رشد کرد و در ارتفاع ۱۲۵۸واحد قرار گرفت.
  ۱۳۹۷/۴/۲
 • شاخص بورس در کانال ۱۰۹هزار واحدی

  شاخص بورس در کانال ۱۰۹هزار واحدی
  شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز شنبه 2تیرماه ۹۷ با رشد 528واحدی به کانال 109 هزار و 401 واحد صعود کرد. شاخص کل هم ‌وزن با رشد 183واحدی عدد ۱۸هزار و 702واحد را به نمایش گذاشت.شاخص سهام آزاد شناور نیز با رشد 472واحدی به رقم 120هزار و 304واحد دست یافت.شاخص بازار اول با افزایش 345واحدی به رقم 79هزار و 951واحد دست یافت که شاخص بازار دوم با افزایش 1283واحدی عدد 221هزار و 39واحد را به نمایش گذاشت.
  ۱۳۹۷/۴/۲
 • شاخص بورس همچنان می‌تازد

  شاخص بورس همچنان می‌تازد
  شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز چهارشنبه ۳۰خرداد ماه ۹۷ در ادامه روند صعودی خود با رشد ۲۳۶ واحدی به کانال ۱۰۸ هزار ۸۷۲ واحد رسید. شاخص کل هم ‌وزن اما با رشد 174واحدی عدد ۱۸هزار و 519واحد را به نمایش گذاشت.شاخص سهام آزاد شناور نیز با رشد 2154واحدی به رقم 119هزار و 831۶۷۷واحد دست یافت.شاخص بازار اول با افزایش 1835واحدی به رقم 79هزار و 605واحد دست یافت و شاخص بازار دوم با افزایش 4235واحدی عدد 219هزار و 755واحد را به نمایش گذاشت.
  ۱۳۹۷/۳/۳۰
 • تداوم روند صعودی شاخص فرابورس

  تداوم روند صعودی شاخص فرابورس
  در پایان معاملات امروز دوشنبه ۲۸خردادماه در بازار فرابورس تهران ۱۰۲میلیون ورقه به‌ارزش ۳۲۳میلیارد تومان در ۷۰هزار و ۶۵۱نوبت، داد و ستد شد و در نهایت آیفکس ۱۰.۳۷واحد رشد کرد و در ارتفاع ۱۲۰۱واحد قرار گرفت.
  ۱۳۹۷/۳/۲۸
 • در پایان معاملات امروز:

  آیفکس به ارتفاع ۱۱۹۱ واحد رسید

  آیفکس به ارتفاع ۱۱۹۱ واحد رسید
  در پایان معاملات امروز یکشنبه ۲۷خردادماه در بازار فرابورس تهران ۶۱۳میلیون ورقه به‌ارزش ۳۲۶میلیارد تومان در ۵۸هزار و ۱۶۵نوبت، داد و ستد شد و در نهایت آیفکس ۳۷.۶۱واحد رشد کرد و در ارتفاع ۱۱۹۷واحد قرار گرفت.
  ۱۳۹۷/۳/۲۷
 • صعود شاخص بورس به کانال ۹۶هزار

  صعود شاخص بورس به کانال ۹۶هزار
  شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز سه شنبه ۲۲خرداد ماه ۹۷ با افزایش ۵۳۱واحدی به کانال ۹۶ هزار بازگشت. شاخص کل هم ‌وزن اما با افزایش ۱۰۳ واحدی عدد ۱۷ هزار و ۵۵۰واحد را به نمایش گذاشت.شاخص سهام آزاد شناور نیز با رشد ۹۳۶ واحدی به رقم ۱۰۶هزار و ۲۳۳واحد دست یافت.شاخص بازار اول با افزایش ۵۵۷واحدی به رقم ۶۹هزار و ۴۹۰واحد دست یافت که شاخص بازار دوم با افزایش ۱۶۸واحدی عدد ۱۹۹ هزار و ۷۲۲واحد را به نمایش گذاشت.
  ۱۳۹۷/۳/۲۲
 • در اولین روز هفته رخ داد:

  ورود شاخص بورس به کانال ۹۶ هزار

  ورود شاخص بورس به کانال ۹۶ هزار
  شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز شنبه ۱۹خردادماه ۹۷ با رشد ۷۸ واحدی به کانال ۹۶هزار و ۷۷ واحد رسید و سبز باقی ماند.شاخص کل هم ‌وزن اما با افزایش ۶۷واحدی عدد ۱۷ هزار و ۳۸۹واحد را به نمایش گذاشت.شاخص سهام آزاد شناور نیز با افزایش ۲۱۰واحدی به رقم ۱۰۵ هزار و ۵۵۰واحد دست یافت.شاخص بازار اول با افزایش۸۷ واحدی به رقم ۶۹ هزار و ۳۲۳واحد دست یافت و شاخص بازار دوم نیز با افت۳.۳ واحدی عدد ۱۹۹ هزار و ۳۱۵واحد را به نمایش گذاشت.
  ۱۳۹۷/۳/۱۹
 • شاخص فرابورس قرمز باقی ماند

  شاخص فرابورس قرمز باقی ماند
  در بازارهای فرابورس امروز سه شنبه ۸ خرداد شاخص فرابورس تهران با معامله ۲۷۰ میلیون ورقه به‌ارزش ۲۵۵ میلیارد تومان در ۳۵ هزار نوبت، ۲.۹۷ واحد افت کرد و در ارتفاع ۱۰۹۹واحد قرار گرفت و برای دومین روز پیاپی قرمز باقی ماند.
  ۱۳۹۷/۳/۸
 • افت ۹۶ واحدی شاخص بورس

  افت ۹۶ واحدی شاخص بورس
  شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز دوشنبه ۷خرداد ماه ۹۷ با افت ۹۶واحدی روی رقم ۹۵ هزار و ۵۳۰واحد قرمز شد.شاخص کل هم ‌وزن اما با کاهش ۶۱واحدی عدد ۱۷ هزار و ۲۹۹واحد را به نمایش گذاشت.شاخص سهام آزاد شناور نیز با کاهش ۱۵۸واحدی به رقم ۱۰۴هزار و ۳۸۷واحد دست یافت.شاخص بازار اول اما در حالی با افزایش ۳واحدی به رقم ۶۸ هزار و ۳۹۲واحد دست یافت که شاخص بازار دوم با کاهش ۵۹۱واحدی عدد ۲۰۰هزار و ۵۷۸واحد را به نمایش گذاشت.
  ۱۳۹۷/۳/۷
 • در دومین روز هفته:

  آیفکس ۳.۵واحد افت کرد

  آیفکس ۳.۵واحد افت کرد
  در جریان دادوستدهای فرابورس امروز یکشنبه ۶ خرداد ماه ۳۱۱میلیون ورقه به‌ارزش ۲۰۴میلیارد تومان در ۴۴هزار نوبت،داد و ستد شد و در نهایت آیفکس ۳.۵واحد افت کرد و در ارتفاع ۱۱۰۷واحد قرار گرفت.
  ۱۳۹۷/۳/۶
 • 1 2 3 4 5 6 >>
آخرین اخبار
پربازديد‌ها
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به شبکه اطلاع رسانی دنیای بانک می باشد.
طراحی سایت خبری و هاست توسط ایرسا هاستینگ