ارز مسافرتی

 • شنبه 19 مرداد؛

  قیمت ارز مسافرتی

  شعب منتخب بانکی امروز قیمت ارز مسافرتی را بدون کارمزد ۱۳ هزار و ۵۴۳ تومان اعلام کرده‌اند.
  ۱۳۹۸/۵/۱۹
 • سه شنبه ۱۵ مرداد؛

  ارز مسافری رشد کرد

  ارز مسافری رشد کرد
  شعب منتخب بانکی امروز قیمت ارز مسافرتی را بدون کارمزد ۱۳ هزار و ۶۷۵ تومان اعلام کرده‌اند.
  ۱۳۹۸/۵/۱۵
 • سه شنبه ۸ مرداد؛

  ارز مسافرتی ثابت ماند

  ارز مسافرتی ثابت ماند
  شعب منتخب بانکی امروز قیمت ارز مسافرتی را بدون کارمزد ۱۳ هزار و ۶۷۸ تومان اعلام کرده‌اند.
  ۱۳۹۸/۵/۸
 • شنبه ۵ مرداد؛

  ارز مسافرتی ۶۰ تومان ارزان شد

  ارز مسافرتی ۶۰ تومان ارزان شد
  شعب منتخب بانکی امروز قیمت ارز مسافرتی را بدون کارمزد ۱۳ هزار و ۵۶۹ تومان اعلام کرده‌اند.
  ۱۳۹۸/۵/۵
 • پنج شنبه ۳ مرداد؛

  ارز مسافرتی ارزان شد

  ارز مسافرتی ارزان شد
  شعب منتخب بانکی امروز قیمت ارز مسافرتی را بدون کارمزد ۱۳ هزار و ۶۲۹ تومان اعلام کرده‌اند.
  ۱۳۹۸/۵/۳
 • چهارشنبه ۲ مرداد؛

  قیمت خرید دلار در بانکها

  قیمت خرید دلار در بانکها
  قیمت خرید دلار امروز در شعب ارزی بانک‌ها ۱۱هزار و ۹۴۵ تومان تعیین شد.
  ۱۳۹۸/۵/۲
 • چهارشنبه ۲ مرداد؛

  دلار در صرافی ملی گران شد

  دلار در صرافی ملی گران شد
  صرافی‌های بانک‌ها امروز ‌چهارشنبه قیمت دلار را برای فروش به مردم با ۱۰۰ تومان افزایش نسبت به قیمت های پایانی دیروز ۱۲ هزار و ۴۰۰ تومان اعلام کرده‌اند. این صرافی‌ها دلار را از مردم با قیمت ۱۲ هزار و ۳۰۰ تومان خریداری می‌کنند.
  ۱۳۹۸/۵/۲
 • چهارشنبه ۲ مرداد؛

  ارز مسافرتی گران شد

  ارز مسافرتی گران شد
  شعب منتخب بانکی امروز قیمت ارز مسافرتی را بدون کارمزد ۱۴ هزار و ۴۵ تومان اعلام کرده‌اند.
  ۱۳۹۸/۵/۲
 • سه شنبه ۱ مرداد؛

  قیمت ارز مسافرتی

  قیمت ارز مسافرتی
  شعب منتخب بانکی امروز قیمت ارز مسافرتی را بدون کارمزد ۱۳هزار و ۷۰۳ تومان اعلام کرده‌اند.
  ۱۳۹۸/۵/۱
 • شنبه ۲۲ تیرماه؛

  قیمت ارز مسافرتی

  قیمت ارز مسافرتی
  شعب منتخب بانکی امروز قیمت ارز مسافرتی را بدون کارمزد ۱۴ هزار و ۶۰۵ تومان اعلام کرده‌اند.
  ۱۳۹۸/۴/۲۲
 • یکشنبه ۱۶ تیرماه؛

  قیمت ارز مسافرتی

  قیمت ارز مسافرتی
  شعب منتخب بانکی امروز قیمت ارز مسافرتی را بدون کارمزد ۱۴ هزار و ۸۸۹ تومان اعلام کرده‌اند.
  ۱۳۹۸/۴/۱۶
 • سه‌شنبه ۱۱ تیرماه؛

  قیمت ارز مسافرتی

  قیمت ارز مسافرتی
  شعب منتخب بانکی امروز قیمت ارز مسافرتی را بدون کارمزد ۱۴ هزار و ۷۲۵ تومان اعلام کرده‌اند.
  ۱۳۹۸/۴/۱۱
 • دوشنبه ۱۰ تیرماه؛

  قیمت ارز مسافرتی

  قیمت ارز مسافرتی
  شعب منتخب بانکی امروز قیمت ارز مسافرتی را بدون کارمزد ۱۴ هزار و ۸۲۱ تومان اعلام کرده‌اند.
  ۱۳۹۸/۴/۱۰
 • یک‌شنبه ۹ تیرماه؛

  قیمت ارز مسافرتی

  قیمت ارز مسافرتی
  شعب منتخب بانکی امروز قیمت ارز مسافرتی را بدون کارمزد ۱۵ هزار و ۲۸ تومان اعلام کرده‌اند.
  ۱۳۹۸/۴/۹
 • چهارشنبه ۲۹ خرداد؛

  قیمت ارز مسافرتی

  قیمت ارز مسافرتی
  شعب منتخب بانکی امروز قیمت ارز مسافرتی را بدون کارمزد ۱۵ هزار و ۱۳ تومان اعلام کرده‌اند.
  ۱۳۹۸/۳/۲۹
 • دوشنبه ۲۷ خرداد؛

  قیمت ارز مسافرتی

  قیمت ارز مسافرتی
  شعب منتخب بانکی امروز قیمت ارز مسافرتی را بدون کارمزد ۱۵ هزار و ۴۵۰ تومان اعلام کرده‌اند.
  ۱۳۹۸/۳/۲۷
 • یک‌شنبه ۲۶ خرداد؛

  قیمت ارز مسافرتی

  قیمت ارز مسافرتی
  شعب منتخب بانکی امروز قیمت ارز مسافرتی را بدون کارمزد ۱۴ هزار و ۹۸۵ تومان اعلام کرده‌اند.
  ۱۳۹۸/۳/۲۶
 • شنبه ۲۵ خرداد؛

  قیمت ارز مسافرتی

  قیمت ارز مسافرتی
  شعب منتخب بانکی امروز قیمت ارز مسافرتی را بدون کارمزد ۱۴ هزار و ۸۱۳ تومان اعلام کرده‌اند.
  ۱۳۹۸/۳/۲۵
 • چهارشنبه ۲۲ خرداد؛

  قیمت ارز مسافرتی

  قیمت ارز مسافرتی
  شعب منتخب بانکی امروز قیمت ارز مسافرتی را بدون کارمزد ۱۴ هزار و ۹۱۱ تومان اعلام کرده‌اند.
  ۱۳۹۸/۳/۲۲
 • دوشنبه ۲۰ خرداد؛

  ارز مسافرتی ارزان شد

  ارز مسافرتی ارزان شد
  شعب منتخب بانکی امروز قیمت ارز مسافرتی را بدون کارمزد ۱۴ هزار و ۷۱۰ تومان اعلام کرده‌اند.
  ۱۳۹۸/۳/۲۰
 • یک‌شنبه ۱۹ خرداد؛

  قیمت ارز مسافرتی

  قیمت ارز مسافرتی
  شعب منتخب بانکی امروز قیمت ارز مسافرتی را بدون کارمزد ۱۴ هزار و ۹۱۷ تومان اعلام کرده‌اند.
  ۱۳۹۸/۳/۱۹
 • شنبه ۱۸ خرداد؛

  قیمت ارز مسافرتی

  قیمت ارز مسافرتی
  شعب منتخب بانکی امروز قیمت ارز مسافرتی را بدون کارمزد ۱۵ هزار و ۲۶۴ تومان اعلام کرده‌اند.
  ۱۳۹۸/۳/۱۸
 • دوشنبه ۱۳ خرداد؛

  قیمت ارز مسافرتی

  قیمت ارز مسافرتی
  شعب منتخب بانکی امروز قیمت ارز مسافرتی را بدون کارمزد ۱۵ هزار و یک تومان اعلام کرده‌اند.
  ۱۳۹۸/۳/۱۳
 • یک‌شنبه ۱۲ خرداد؛

  قیمت ارز مسافرتی

  قیمت ارز مسافرتی
  شعب منتخب بانکی امروز قیمت ارز مسافرتی را بدون کارمزد ۱۵ هزار و ۳۹۵ تومان اعلام کرده‌اند.
  ۱۳۹۸/۳/۱۲
 • شنبه ۱۱ خرداد؛

  قیمت ارز مسافرتی

  قیمت ارز مسافرتی
  شعب منتخب بانکی امروز قیمت ارز مسافرتی را بدون کارمزد ۱۵ هزار و ۴۵۲ تومان اعلام کرده‌اند.
  ۱۳۹۸/۳/۱۱
 • چهارشنبه ۸ خرداد؛

  قیمت ارز مسافرتی

  قیمت ارز مسافرتی
  شعب منتخب بانکی امروز قیمت ارز مسافرتی را بدون کارمزد ۱۵ هزار و ۲۶۲ تومان اعلام کرده‌اند.
  ۱۳۹۸/۳/۸
 • یکشنبه ۵ خرداد؛

  قیمت ارز مسافرتی

  قیمت ارز مسافرتی
  شعب منتخب بانکی امروز قیمت ارز مسافرتی را بدون کارمزد ۱۵ هزار و ۸۸۹ تومان اعلام کرده‌اند.
  ۱۳۹۸/۳/۵
 • شنبه ۴ خردادماه؛

  قیمت ارز مسافرتی

  قیمت ارز مسافرتی
  شعب منتخب بانکی امروز قیمت ارز مسافرتی را بدون کارمزد ۱۶ هزار و ۲۷ تومان اعلام کرده‌اند.
  ۱۳۹۸/۳/۴
 • چهارشنبه ۱ خرداد؛

  قیمت ارز مسافرتی

  قیمت ارز مسافرتی
  شعب منتخب بانکی امروز قیمت ارز مسافرتی را بدون کارمزد ۱۵ هزار و ۸۸۳ تومان اعلام کرده‌اند.
  ۱۳۹۸/۳/۱
 • در آخرین روز اردیبهشت ۹۸؛

  قیمت ارز مسافرتی

  قیمت ارز مسافرتی
  شعب منتخب بانکی امروز قیمت ارز مسافرتی را بدون کارمزد ۱۵ هزار و ۶۵۶ تومان اعلام کرده‌اند.
  ۱۳۹۸/۲/۳۱
 • << 1 2 3 4 5 6 7 >>
آخرین اخبار
پربازديد‌ها
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به شبکه اطلاع رسانی دنیای بانک می باشد.
طراحی سایت خبری و هاست توسط ایرسا هاستینگ