ارز رسمی

 • چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت

  یورو گران و پوند کاهش یافت

  بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «چهارشنبه بیست و چهارم اردیبهشت ۹۹» بدون تغییر نسبت به روز قبل ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس با کاهش ۱۹۴ ریالی به قیمت ۵۱ هزار و ۵۱۹ ریال و هر یورو نیز با افزایش ۲۱۸ ریالی به قیمت ۴۵ هزار و ۵۶۵ ریال اعلام شد.
  ۱۳۹۹/۲/۲۴
 • سه شنبه ۲۳ اردیبهشت

  یورو و پوند ارزان شد

  بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «سه شنبه بیست و سوم اردیبهشت ۹۹» بدون تغییر نسبت به روز قبل ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس با کاهش ۴۹۷ ریالی به قیمت ۵۱ هزار و ۷۱۳ ریال و هر یورو نیز با کاهش ۲۲۴ ریالی به قیمت ۴۵ هزار و ۳۴۷ ریال اعلام شد.
  ۱۳۹۹/۲/۲۳
 • دوشنبه ۲۲ اردیبهشت

  ۲۴ ارز رسمی گران شد

  بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «دوشنبه بیست و دوم اردیبهشت ۹۹» بدون تغییر نسبت به روز قبل ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس با افزایش ۱۰۲ ریالی به قیمت ۵۲ هزار و ۲۱۰ ریال و هر یورو نیز با کاهش ۴۲۲ ریالی به قیمت ۴۵ هزار و ۵۷۱ ریال اعلام شد.
  ۱۳۹۹/۲/۲۲
 • یکشنبه ۲۱ اردیبهشت؛

  نرخ رسمی ۴۷ ارز ثابت ماند

  بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «یکشنبه بیست و یکم اردیبهشت ۹۹» بدون تغییر نسبت به روز قبل ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس بدون تغییر به قیمت ۵۲ هزار و ۱۰۸ ریال و هر یورو نیز بدون تغییر به قیمت ۴۵ هزار و ۹۹۴ ریال اعلام شد.
  ۱۳۹۹/۲/۲۱
 • شنبه ۲۰ اردیبهشت

  نرخ رسمی ۲۶ ارز افزایش یافت

  بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «شنبه بیستم اردیبهشت ۹۹» بدون تغییر نسبت به روز قبل ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس با ۳۵۰ ریال افزایش به قیمت ۵۲ هزار و ۱۰۸ ریال و هر یورو نیز با ۶۲۳ ریال رشد به قیمت ۴۵ هزار و ۹۹۴ ریال اعلام شد.
  ۱۳۹۹/۲/۲۰
 • چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت؛

  یورو و پوند ارزان شد

  بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «چهار شنبه هفتدهم اردیبهشت ۹۹» بدون تغییر نسبت به روز قبل ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس با ۱۰۴ ریال کاهش به قیمت ۵۲ هزار و ۲۳۷ ریال و هر یورو نیز با ۳۰۹ ریال افت به قیمت ۴۵ هزار و ۵۲۶ ریال اعلام شد.
  ۱۳۹۹/۲/۱۷
 • سه ‌شنبه ۱۶ اردیبهشت؛

  پوند گران و یورو ارزان شد

  بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «سه شنبه شانزدهم اردیبهشت ۹۹» بدون تغییر نسبت به روز قبل ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس با ۳ ریال افزایش به قیمت ۵۲ هزار و ۳۴۱ ریال و هر یورو نیز با ۱۵۱ ریال افت به قیمت ۴۵ هزار و ۸۳۵ ریال اعلام شد.
  ۱۳۹۹/۲/۱۶
 • یک‌شنبه ۱۴ اردیبهشت؛

  نرخ رسمی ۴۷ ارز ثابت ماند

  ۱۳۹۹/۲/۱۴
 • چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت؛

  نرخ ۲۶ ارز افزایش یافت

  بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «چهارشنبه نهم اردیبهشت ۹۹» بدون تغییر نسبت به روز قبل ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس با رشد ۲۳۵ ریالی به قیمت ۵۲ هزار و ۳۸۶ ریال و هر یورو نیز با ۹۶ ریال افزایش به قیمت ۴۵ هزار و ۵۷۰ ریال اعلام شد.
  ۱۳۹۹/۲/۱۰
 • سه‌شنبه ۹ اردیبهشت؛

  یورو و پوند رسمی گران شد

  بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «سه شنبه نهم اردیبهشت ۹۹» بدون تغییر نسبت به روز قبل ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس با رشد ۱۰۸ ریالی به قیمت ۵۲ هزار و ۱۵۱ ریال و هر یورو نیز با ۱۲ ریال افزایش به قیمت ۴۵ هزار و ۴۷۴ ریال اعلام شد.
  ۱۳۹۹/۲/۹
 • دوشنبه ۸ اردیبشهت؛

  افزایش نرخ رسمی ۲۲ ارز

  بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «دوشنبه هشتم اردیبهشت ۹۹» بدون تغییر نسبت به روز قبل ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس با رشد ۱۰۰ ریالی به قیمت ۵۲ هزار و ۴۳ ریال و هر یورو نیز با ۱۴۲ ریال افزایش به قیمت ۴۵ هزار و ۴۶۲ ریال اعلام شد.
  ۱۳۹۹/۲/۸
 • یک شنبه ۷ اردیبهشت؛

  نرخ رسمی ۴۷ ارز ثابت ماند

  بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «یکشنبه هفتم اردیبهشت ۹۹» بدون تغییر نسبت به روز قبل ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس بدون تغییر به قیمت ۵۱ هزار و ۹۴۳ ریال و هر یورو نیزبدون تغییر به قیمت ۴۵ هزار و ۳۲۰ ریال اعلام شد.
  ۱۳۹۹/۲/۷
 • شنبه ۶ اردیبهشت؛

  یورو کاهش و پوند افزایش یافت

  بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «شنبه ششم اردیبهشت ۹۹» بدون تغییر نسبت به روز قبل ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس با افزایش ۱۵۰ ریالی به قیمت ۵۱ هزار و ۹۴۳ ریال و هر یورو نیز با کاهش ۸۵ ریالی به قیمت ۴۵ هزار و ۳۲۰ ریال اعلام شد.
  ۱۳۹۹/۲/۶
 • چهارشنبه ۳ اردیبهشت؛

  کاهش نرخ رسمی ۲۳ ارز

  بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «چهارشنبه سوم اردیبهشت ۹۹» بدون تغییر نسبت به قبل ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس با کاهش ۴۷۰ ریالی به قیمت ۵۱ هزار و ۶۲۴ ریال و هر یورو نیز با افزایش ۱۰۸ ریالی به قیمت ۴۵ هزار و ۵۹۲ ریال اعلام شد.
  ۱۳۹۹/۲/۳
 • سه شنبه ۲ اردیبهشت؛

  یورو و پوند ارزان شد

  بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «سه شنبه دوم اردیبهشت ۹۹» بدون تغییر نسبت به قبل ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس با کاهش ۳۲۵ ریالی  به قیمت ۵۲ هزار و ۹۴ ریال و هر یورو نیز با کاهش ۱۴۳ ریالی به قیمت ۴۵ هزار و ۴۸۴ ریال اعلام شد.
  ۱۳۹۹/۲/۲
 • دوشنبه ۱ اردیبهشت؛

  یورو و پوند ارزان شد

  بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «دوشنبه یکم اردیبهشت ۹۹» بدون تغییر نسبت به قبل ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس با کاهش ۱۲۴ ریالی  به قیمت ۵۲ هزار و ۴۱۹ ریال و هر یورو نیز با کاهش ۳۲  ریالی به قیمت ۴۵ هزار و ۶۲۷  ریال اعلام شد.
  ۱۳۹۹/۲/۱
 • شنبه ۳۰ فروردین؛

  نرخ ۲۴ ارز رسمی افزایش یافت

  بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «شنبه سی‌ام فروردین ۹۹» بدون تغییر نسبت به قبل ۴۲ هزار ریال قیمت خورد.همچنین هر پوند انگلیس با افزایش  ۱۲۰ریالی به قیمت ۵۲ هزار و ۵۴۳ ریال و هر یورو نیز با کاهش ۴۱ ریالی به قیمت ۴۵ هزار و ۶۵۹ ریال اعلام شد.
  ۱۳۹۹/۱/۳۰
 • سه‌شنبه ۲۶ فروردین؛

  یورو و پوند گران شد

  بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «سه شنبه بیست و ششم فروردین ۹۹» بدون تغییر نسبت به قبل ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس با رشد ۳۵۸ ریالی  به قیمت ۵۲ هزار و ۷۲۴ ریال و هر یورو نیز با افزایش ۶۷ ریالی به قیمت ۴۵ هزار و ۹۶۳ ریال اعلام شد.
  ۱۳۹۹/۱/۲۶
 • دوشنبه ۲۵ فروردین؛

  یورو کاهش و پوند افزایش یافت

  بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «دوشنبه بیست و پنجم فروردین ۹۹» بدون تغییر نسبت به قبل ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس با رشد ۵۴ ریالی  به قیمت ۵۲ هزار و ۳۶۶ ریال و هر یورو نیز با افت ۳۸ ریالی به قیمت ۴۵ هزار و ۸۹۶ ریال اعلام شد.
  ۱۳۹۹/۱/۲۵
 • دوشنبه ۱۸ فروردین؛

  یورو گران و پوند ارزان شد

  بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «دوشنبه هجدهم فروردین ۹۹» بدون تغییر نسبت به قبل ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس با کاهش ۱۲۳ ریالی به قیمت ۵۱ هزار و ۴۱۲ ریال و هر یورو نیز با افزایش ۴۰ ریالی به قیمت ۴۵ هزار و ۴۲۲ ریال ارزش‌گذاری شد.
  ۱۳۹۹/۱/۱۸
 • نرخ رسمی ۴۷ ارز ثابت ماند

  بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «یکشنبه هفدهم فروردین ۹۹» بدون تغییر نسبت به قبل ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس بدون تغییر نسبت به روز گذشته به قیمت ۵۱ هزار و ۵۳۵ ریال و هر یورو نیز بدون تغییرنسبت به روز گذشته به قیمت ۴۵ هزار و ۳۸۲ ریال ارزش‌گذاری شد.
  ۱۳۹۹/۱/۱۷
 • پنج شنبه ۷ فروردین؛

  نرخ رسمی ۳۰ ارز گران شد

   بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «پنجشنبه هفتم فروردین ماه ۹۹» بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس با ۱۷۵ ریال افزایش به قیمت ۴۹ هزار و ۷۷۷ ریال و هر یورو نیز با ۴۳۶ ریال رشد به نرخ ۴۵ هزار و ۸۴۰ ریال ارزش‌گذاری شده است.
  ۱۳۹۹/۱/۷
 • تغییرات نرخ ۴۷ ارز در اولین روز کاری سال ۹۹

  بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۹ ارز افزایش و قیمت ۲۷ واحد پولی دیگر کاهش یافت. نرخ ۱۱ ارز دیگر نیز ثابت ماند.
  ۱۳۹۹/۱/۵
 • چهارشنبه ۲۱ اسفند؛

  یورو و پوند ارزان شد

   بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «چهارشنبه بیست و یکم اسفند ماه ۹۸» بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین در روز جاری هر پوند انگلیس با افت ۶۲۳ ریالی به قیمت ۵۴ هزار و ۲۸۰ ریال و هر یورو نیز با ۲۱۳ ریال کاهش به نرخ ۴۷ هزار و ۶۱۴ ریال ارزش‌گذاری شد.
  ۱۳۹۸/۱۲/۲۱
 • سه شنبه ۲۰ اسفند؛

  یورو کاهش و پوند افزایش یافت

  بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «سه‌شنبه بیستم اسفند ماه ۹۸» بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین در روز جاری هر پوند انگلیس با افزایش ۳ ریالی به قیمت ۵۴ هزار و ۹۰۳ ریال و هر یورو نیز با ۸۸ ریال کاهش به نرخ ۴۷ هزار و ۸۲۷ ریال ارزش‌گذاری شد.
  ۱۳۹۸/۱۲/۲۰
 • دوشنبه ۱۹ اسفند؛

  یورو و پوند گران شد

   بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «دوشنبه هجدهم اسفند ماه ۹۸» بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین در روز جاری هر پوند انگلیس با افزایش ۹۹ ریالی به قیمت ۵۴ هزار و ۹۰۰ ریال و هر یورو نیز با ۵۰۶ ریال رشد به نرخ ۴۷ هزار و ۹۱۵ ریال ارزش‌گذاری شد.
  ۱۳۹۸/۱۲/۱۹
 • شنبه ۱۷ اسفند؛

  قیمت ارز در صرافی بانکها

  صرافی‌های بانک‌ها امروز شنبه قیمت دلار را برای فروش به مردم ۱۵ هزار تومان اعلام کرده‌اند. این صرافی‌ها دلار را از مردم با قیمت ۱۴ هزار و ۹۰۰  تومان خریداری می‌کنند، بر همین‌ اساس طی روز جاری قیمت فروش یورو در صرافی‌های بانک‌ها ۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شده است
  ۱۳۹۸/۱۲/۱۷
 • شنبه ۱۷ اسفند؛

  یورو و پوند افزایش یافت

  بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «شنبه هفدهم اسفند ماه ۹۸» بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین در روز جاری هر پوند انگلیس با افزایش ۷۳۶ ریالی به قیمت ۵۴ هزار و ۸۰۱ ریال و هر یورو نیز با ۶۲۹ ریال رشد به نرخ ۴۷ هزار و ۴۰۹ ریال ارزش‌گذاری شد.
  ۱۳۹۸/۱۲/۱۷
 • سه‌شنبه ۱۳ اسفند؛

  یورو افزایش و پوند کاهش یافت

  بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «سه‌شنبه سیزدهم اسفند ماه ۹۸» بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین در روز جاری هر پوند انگلیس با کاهش ۱۸۱ ریالی به قیمت ۵۳ هزار و ۶۶۷ ریال و هر یورو نیز با ۳۴۵ ریال افزایش به نرخ ۴۶ هزار و ۷۸۵ ریال ارزش‌گذاری شد.
  ۱۳۹۸/۱۲/۱۳
 • سه شنبه ۶ اسفند

  نرخ انواع رسمی ارزها

  بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «سه شنبه ششم اسفند ماه ۹۸» بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین در روز جاری هر پوند انگلیس بدون تغییر نسبت به روز گذشته به قیمت ۵۴ هزار و ۳۳۸ ریال و هر یورو نیز با ۱۷۴ ریال افزایش به نرخ ۴۵ هزار و ۶۲۱ ریال ارزش‌گذاری شد.
  ۱۳۹۸/۱۲/۶
 • 1 2 3 4 5 6 >>
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به شبکه اطلاع رسانی دنیای بانک می باشد.
طراحی سایت خبری و هاست توسط ایرسا هاستینگ