ارز مسافرتی

 • یک شنبه ۱۸ آذرماه؛

  قیمت ارز مسافرتی

  قیمت ارز مسافرتی
  شعب منتخب بانکی امروز قیمت فروش ارز مسافرتی را بدون کارمزد ۱۳ هزار و ۱۷۷ تومان اعلام کرده اند.
  ۱۱ ساعت قبل
 • شنبه ۱۷ آذرماه؛

  قیمت ارز مسافرتی

  قیمت ارز مسافرتی
  شعب منتخب بانکی امروز قیمت فروش ارز مسافرتی را بدون کارمزد ۱۳ هزار و ۲۳۵ تومان اعلام کرده اند.
  ۱۳۹۷/۹/۱۷
 • قیمت ارز مسافرتی ۱۴ آذر

  قیمت ارز مسافرتی ۱۴ آذر
  شعب منتخب بانکی امروز قیمت فروش ارز مسافرتی را بدون کارمزد ۱۳ هزار و ۱۱۵ تومان اعلام کرده اند.
  ۱۳۹۷/۹/۱۴
 • قیمت ارز مسافرتی ۱۳ آذر

  قیمت ارز مسافرتی ۱۳ آذر
  شعب منتخب بانکی امروز قیمت فروش ارز مسافرتی را بدون کارمزد ۱۳ هزار و ۲۰۶ تومان اعلام کرده اند.
  ۱۳۹۷/۹/۱۳
 • قیمت ارز مسافرتی ۱۲ آذر

  قیمت ارز مسافرتی ۱۲ آذر
  شعب منتخب بانکی امروز قیمت فروش ارز مسافرتی را بدون کارمزد ۱۳ هزار و ۴۳۰ تومان اعلام کرده اند.
  ۱۳۹۷/۹/۱۲
 • قیمت ارز مسافرتی ۱۱ آذر

  قیمت ارز مسافرتی ۱۱ آذر
  شعب منتخب بانکی امروز قیمت فروش ارز مسافرتی را بدون کارمزد ۱۲ هزار و ۹۹۱ تومان اعلام کرده اند.
  ۱۳۹۷/۹/۱۱
 • قیمت ارز مسافرتی ۱۰ آذر

  قیمت ارز مسافرتی ۱۰ آذر
  شعب منتخب بانکی امروز قیمت فروش ارز مسافرتی را بدون کارمزد ۱۲ هزار و ۴۱۴ تومان اعلام کرده اند.
  ۱۳۹۷/۹/۱۰
 • قیمت ارز مسافرتی ۷ آذر

  قیمت ارز مسافرتی ۷ آذر
  شعب منتخب بانکی امروز قیمت فروش ارز مسافرتی را بدون کارمزد ۱۳ هزار و ۶۸۶ تومان اعلام کرده اند.
  ۱۳۹۷/۹/۷
 • قیمت ارز مسافرتی در ۶ آذر

  قیمت ارز مسافرتی در ۶ آذر
  شعب منتخب بانکی امروز قیمت فروش ارز مسافرتی را بدون کارمزد ۱۳ هزار و ۵۱۱ تومان اعلام کرده اند.
  ۱۳۹۷/۹/۶
 • قیمت ارز مسافرتی ۵ آذر

  قیمت ارز مسافرتی ۵ آذر
  شعب منتخب بانکی امروز قیمت فروش ارز مسافرتی را بدون کارمزد ۱۳ هزار و ۵۲۰ تومان اعلام کرده اند.
  ۱۳۹۷/۹/۵
 • قیمت ارز مسافرتی ۳۰ آبان

  قیمت ارز مسافرتی ۳۰ آبان
  شعب منتخب بانکی امروز قیمت فروش ارز مسافرتی را بدون کارمزد ۱۳ هزار و ۹۷۶ تومان اعلام کرده اند.
  ۱۳۹۷/۸/۳۰
 • قیمت ارز مسافرتی ۲۸ آبان

  قیمت ارز مسافرتی ۲۸ آبان
  شعب منتخب بانکی امروز قیمت فروش ارز مسافرتی را بدون کارمزد ۱۴ هزار و ۴ تومان اعلام کرده اند.
  ۱۳۹۷/۸/۲۸
 • قیمت ارز مسافرتی در ۲۶ آبان

  قیمت ارز مسافرتی در ۲۶ آبان
  شعب منتخب بانکی امروز قیمت فروش ارز مسافرتی را بدون کارمزد ۱۲ هزار و ۹۸۷ تومان اعلام کرده اند.
  ۱۳۹۷/۸/۲۶
 • قیمت ارز مسافرتی ۲۳ آبان

  قیمت ارز مسافرتی ۲۳ آبان
  شعب منتخب بانکی امروز قیمت فروش ارز مسافرتی را بدون کارمزد ۱۴ هزار و ۳۹۱ تومان اعلام کرده اند.
  ۱۳۹۷/۸/۲۳
 • در چهارشنبه ۲۳ آبان؛

  قیمت روز ارزهای دولتی

  قیمت روز ارزهای دولتی
  بانک مرکزی در جریان قیمت گذاری ارزهای دولتی امروز چهارشنبه ۲۳ آبان ماه قیمت ۲۵ ارز دولتی را نسبت به دیروز افزایش داد. قیمت یورو در مرکز مبادلات ارزی با افزایش قیمت نسبت به سه شنبه ۴۷۴۲ تومان،‌ و قیمت پوند انگلیس نیز ۵۴۵۷ تومان قیمت خورد.
  ۱۳۹۷/۸/۲۳
 • قیمت ارز مسافرتی در ۲۲ آبان

  قیمت ارز مسافرتی در ۲۲ آبان
  شعب منتخب بانکی امروز قیمت فروش ارز مسافرتی را بدون کارمزد ۱۴ هزار و ۴۷۷ تومان اعلام کرده اند.
  ۱۳۹۷/۸/۲۲
 • قیمت خرید دلار در بانکها در ۲۲ آبان

  قیمت خرید دلار در بانکها در ۲۲ آبان
  شعب ارزی بانک ها امروز دلار را ۱۲ هزار و ۵۰۸ تومان و یورو را ۱۴ هزار و ۶۱۵ تومان از مردم می خرند.
  ۱۳۹۷/۸/۲۲
 • قیمت ارز مسافرتی در ۲۱ آبان

  قیمت ارز مسافرتی در ۲۱ آبان
  شعب منتخب بانکی امروز قیمت فروش ارز مسافرتی را بدون کارمزد ۱۴ هزار و ۵۷۷ تومان اعلام کرده اند.
  ۱۳۹۷/۸/۲۱
 • قیمت ارز مسافرتی ۲۰ آبان

  قیمت ارز مسافرتی ۲۰ آبان
  شعب منتخب بانکی امروز قیمت فروش ارز مسافرتی را بدون کارمزد ۱۴ هزار و ۵۹۸ تومان اعلام کرده اند.
  ۱۳۹۷/۸/۲۰
 • قیمت ارز مسافرتی در ۱۹ آبان

  قیمت ارز مسافرتی در ۱۹ آبان
  شعب منتخب بانکی امروز قیمت فروش ارز مسافرتی را بدون کارمزد ۱۴ هزار و ۵۹۸ تومان اعلام کرده اند.
  ۱۳۹۷/۸/۱۹
 • قیمت ارز مسافرتی امروز ۱۴ آبان

  قیمت ارز مسافرتی امروز ۱۴ آبان
  شعب منتخب بانکی امروز قیمت فروش ارز مسافرتی را بدون کارمزد ۱۴ هزار و ۴۴۰ تومان اعلام کرده اند.
  ۱۳۹۷/۸/۱۴
 • قیمت ارز مسافرتی در ۱۳ آبان

  قیمت ارز مسافرتی در ۱۳ آبان
  شعب منتخب بانکی امروز قیمت فروش ارز مسافرتی را بدون کارمزد ۱۴ هزار و ۳۰۷ تومان اعلام کرده اند.
  ۱۳۹۷/۸/۱۳
 • قیمت ارز مسافرتی در ۹ آبان

  قیمت ارز مسافرتی در ۹ آبان
  شعب منتخب بانکی امروز قیمت فروش ارز مسافرتی را بدون کارمزد ۱۳ هزار و ۸۹۳ تومان اعلام کرده اند.
  ۱۳۹۷/۸/۹
 • قیمت ارز مسافرتی ۷ آبان

  قیمت ارز مسافرتی ۷ آبان
  شعب منتخب بانکی امروز قیمت فروش ارز مسافرتی را بدون کارمزد ۱۲ هزار و ۶۸۸ تومان و ۳ ریال اعلام کرده اند.
  ۱۳۹۷/۸/۷
 • قیمت ارز مسافرتی در ۶ آبان

  قیمت ارز مسافرتی در ۶ آبان
  مردم امروز (یکشنبه) می‌توانستند با مراجعه به شعب ارزی بانک‌ها، دلار خود را تا ۱۰ هزار و ۷۱۰ تومان و یورو را تا ۱۲ هزار و ۲۰۶ تومان بفروشند.
  ۱۳۹۷/۸/۶
 • خروج ارز از کشور توسط ایرانیان مقیم خارج

  خروج ارز از کشور توسط ایرانیان مقیم خارج
  یک کارشناس اقتصادی معتقد است، هشت میلیون ایرانی در خارج زندگی می کنند که تعداد زیادی از آنها در بانکهای داخل سپرده گذاری کرده بودند و اکنون با افزایش نرخ ارز ، به حسب مورد تا ۷۰ درصد دارایی خود را از دست داده‌اند.
  ۱۳۹۷/۸/۶
 • قیمت ارز مسافرتی در ۵ آبان

  قیمت ارز مسافرتی در ۵ آبان
  شعب منتخب بانکی امروز قیمت فروش ارز مسافرتی را بدون کارمزد ۱۲ هزار و ۷۰۳ تومان اعلام کرده اند.
  ۱۳۹۷/۸/۵
 • قیمت ارز مسافرتی در ۱ آبان

  قیمت ارز مسافرتی در ۱ آبان
  شعب منتخب بانکی امروز قیمت فروش ارز مسافرتی را بدون کارمزد ۱۲ هزار و ۷۵۸ تومان اعلام کرده اند.
  ۱۳۹۷/۸/۱
 • در آخرین روز مهرماه؛

  قیمت انواع سکه و طلا

  قیمت انواع سکه و طلا
  قیمت سکه تمام بهار آزادی در بازار تهران به ۴ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید. هر گرم طلای ۱۸ عیار ۴۰۶ هزار و ۸۰۰ تومان ارزش‌گذاری شده است.
  ۱۳۹۷/۷/۳۰
 • قیمت ارز مسافرتی در ۳۰ مهر

  قیمت ارز مسافرتی در ۳۰ مهر
  شعب منتخب بانکی امروز قیمت فروش ارز مسافرتی را بدون کارمزد ۱۲ هزار و ۸۲۰ تومان اعلام کرده اند.
  ۱۳۹۷/۷/۳۰
 • 1 2 3 4 >>
آخرین اخبار
پربازديد‌ها
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به شبکه اطلاع رسانی دنیای بانک می باشد.
طراحی سایت خبری و هاست توسط ایرسا هاستینگ