شاخص بورس

 • یک‌شنبه ۲۴ شهریور؛

  کاهش ۲۰۶۴ واحدی شاخص بورس

  کاهش ۲۰۶۴ واحدی شاخص بورس
  شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز ‌یک‌شنبه ۲۴ شهریور ماه ۹۸ با کاهش ۲۰۶۴ واحدی به رقم ۳۰۲ هزار و ۳۹۶ واحد عقبگرد کرد و قرمز شد. در بازار فرابورس هم شاخص ۱۱.۴۳ واحد کاهش یافت و رقم ۳۹۳۰ واحد را به نمایش گذاشت و سبز بود.
  ۲۰ ساعت قبل
 • در اولین روز هفته بورسی ؛

  پرش بورس به ارتفاع ۳۰۴ هزار واحد

  پرش بورس به ارتفاع ۳۰۴ هزار واحد
  شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز ‌شنبه ۲۳ شهریور ماه ۹۸ با افزایش ۴۵۲۹ واحدی به رقم ۳۰۴ هزار و ۴۶۰ واحد صعود کرد و سبز ماند. در بازار فرابورس هم شاخص ۳۳.۷۹ واحد افزایش یافت و رقم ۳۹۱۸ واحد را به نمایش گذاشت و سبز بود.
  ۱۳۹۸/۶/۲۳
 • در آخرین روز هفته بورسی؛

  بورس در آستانه کانال ۳۰۰ هزار واحد

  بورس در آستانه کانال ۳۰۰ هزار واحد
  شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز ‌چهارشنبه ۲۰ شهریور ماه ۹۸ با افزایش ۳۱۹۸ واحدی به رقم ۲۹۹ هزار و ۹۳۱ واحد صعود کرد و سبز ماند. در بازار فرابورس هم شاخص ۴۳.۹۵ واحد افزایش یافت و رقم ۳۸۸۴ واحد را به نمایش گذاشت و سبز بود.
  ۱۳۹۸/۶/۲۰
 • یک‌شنبه ۱۷ شهریور؛

  شاخص بورس صعودی ماند

  شاخص بورس صعودی ماند
  شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز ‌یک‌شنبه ۱۷ شهریور ماه ۹۸ با افزایش ۲۱۳۰ واحدی به رقم ۲۹۶ هزار و ۷۳۲ واحد صعود کرد و سبز ماند. در بازار فرابورس هم شاخص ۷.۹۵ واحد افزایش یافت و رقم ۳۸۴۰ واحد را به نمایش گذاشت و سبز بود.
  ۱۳۹۸/۶/۱۷
 • شنبه ۱۶ شهریور؛

  افزایش ۴۴۲۳ واحدی شاخص بورس

  افزایش ۴۴۲۳ واحدی شاخص بورس
  شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز ‌شنبه ۱۶ شهریور ماه ۹۸ با افزایش ۴۴۲۳ واحدی به رقم ۲۹۴ هزار و ۶۰۲ واحد صعود کرد و سبز ماند. در بازار فرابورس هم شاخص ۶۲.۳۳ واحد افزایش یافت و رقم ۳۸۳۲ واحد را به نمایش گذاشت و سبز بود.
  ۱۳۹۸/۶/۱۶
 • چهارشنبه ۱۳ شهریور؛

  صعود شاخص بورس به کانال ۲۹۰ هزار واحد

  صعود شاخص بورس به کانال ۲۹۰ هزار واحد
  شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز ‌چهارشنبه ۱۳ شهریور ماه ۹۸ با افزایش ۴۶۰۴ واحدی به رقم ۲۹۰ هزار و ۱۷۸ واحد صعود کرد و سبز ماند. در بازار فرابورس هم شاخص ۵۵.۱۳ واحد افزایش یافت و رقم ۳۷۷۰ واحد را به نمایش گذاشت و سبز بود.
  ۱۳۹۸/۶/۱۳
 • سه‌شنبه ۱۲ شهریور؛

  رشد ۲۵۱۰ واحدی شاخص بورس

  رشد ۲۵۱۰ واحدی شاخص بورس
  شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز ‌سه‌شنبه ۱۲ شهریور ماه ۹۸ با افزایش ۲۵۱۰ واحدی به رقم ۲۸۵ هزار و ۵۷۴ واحد صعود کرد و سبز شد. در بازار فرابورس هم شاخص ۰.۷۰ واحد افزایش یافت و رقم ۳۷۱۵ واحد را به نمایش گذاشت و سبز بود.
  ۱۳۹۸/۶/۱۲
 • دوشنبه ۱۱ شهریور؛

  کاهش ۳۰۵۰ واحدی شاخص بورس

  کاهش ۳۰۵۰ واحدی شاخص بورس
  شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز ‌دوشنبه ۱۱ شهریور ماه ۹۸ با کاهش ۳۰۵۰ واحدی به رقم ۲۸۳ هزار و ۶۴ واحد عقبگرد کرد و قرمز شد. در بازار فرابورس هم شاخص ۶۲.۰۷ واحد کاهش یافت و رقم ۳۷۱۴ واحد را به نمایش گذاشت و قرمز شد.
  ۱۳۹۸/۶/۱۱
 • یک‌شنبه ۱۰ شهریور؛

  تداوم روند صعودی شاخص بورس

  تداوم روند صعودی شاخص بورس
  شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز ‌یک‌شنبه ۱۰ شهریور ماه ۹۸ با افزایش ۱۹۷۵ واحدی به رقم ۲۸۶ هزار و ۱۱۵ واحد صعود کرد و سبز بود. در بازار فرابورس هم شاخص ۹.۸۲ واحد افزایش یافت و رقم ۳۷۷۶ واحد را به نمایش گذاشت و سبز بود.
  ۱۳۹۸/۶/۱۰
 • شاپور محمدی؛

  دلایل رشد شاخص در بازار سرمایه

  دلایل رشد شاخص در بازار سرمایه
  رییس سازمان بورس و اوراق بهادار دلایل رشد بازارسرمایه را رشد نقدینگی و حمایت دولت از افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی عنوان کرد. محمدی با بیان اینکه در بازار سرمایه ریسک و بازدهی همراه است، اظهارداشت: گرچه برخی از شرکت‌ها فرصت سودآوری دارند، اما همچنان توصیه می شود که سرمایه گذاران با تحلیل وارد بازار شوند.
  ۱۳۹۸/۶/۱۰
 • در اولین روز هفته بورسی ؛

  پرش بورس به ارتفاع ۲۸۴ هزار واحد

  پرش بورس به ارتفاع ۲۸۴ هزار واحد
  شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز ‌شنبه ۹ شهریور ماه ۹۸ با افزایش ۵۴۶۳ واحدی به رقم ۲۸۴ هزار و ۱۳۹ واحد صعود کرد و سبز بود. در بازار فرابورس هم شاخص ۵۶.۸۳ واحد افزایش یافت و رقم ۳۷۶۷ واحد را به نمایش گذاشت و سبز بود.
  ۱۳۹۸/۶/۹
 • چهارشنبه ۶ شهریور؛

  افزایش ۲۰۴ واحدی شاخص بورس

  افزایش ۲۰۴ واحدی شاخص بورس
  شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز ‌چهارشنبه ۶ شهریور ماه ۹۸ با افزایش ۲۰۴ واحدی به رقم ۲۷۸ هزار و ۶۷۴ واحد صعود کرد و سبز بود. در بازار فرابورس هم شاخص ۵.۹۹ واحد افزایش یافت و رقم ۳۷۱۰ واحد را به نمایش گذاشت و سبز بود.
  ۱۳۹۸/۶/۶
 • سه‌شنبه ۵ شهریور؛

  شاخص بورس در ارتفاع ۲۷۸ هزار واحد

  شاخص بورس در ارتفاع ۲۷۸ هزار واحد
  شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز ‌سه شنبه 5 شهریور ماه ۹۸ با افزایش ۳۵۹۸ واحدی به رقم ۲۷۸ هزار و ۴۷۰ واحد صعود کرد و سبز ماند. در بازار فرابورس هم شاخص ۵۰.۹۵ واحد افزایش یافت و رقم ۳۷۰۴ واحد را به نمایش گذاشت و سبز ماند.
  ۱۳۹۸/۶/۵
 • یکشنبه ۳ شهریور؛

  شاخص بورس ۷۶۰ واحد عقب نشست

  شاخص بورس ۷۶۰ واحد عقب نشست
  شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز ‌شنبه ۲ شهریور ماه ۹۸ با کاهش ۷۶۰ واحدی به رقم ۲۶۹ هزار و ۲۲۵ واحد عقبگرد کرد و قرمز شد. در بازار فرابورس هم شاخص ۲۷..۸۸ واحد کاهش یافت و رقم ۳۵۶۱ واحد را به نمایش گذاشت و قرمز شد.
  ۱۳۹۸/۶/۳
 • در اولین روز هفته بورسی شهریورماه؛

  شاخص بورس در مرز کانال ۲۷۰ هزار واحد

  شاخص بورس در مرز کانال ۲۷۰ هزار واحد
  شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز ‌شنبه ۲ شهریور ماه ۹۸ با افزایش ۳۸۵۹ واحدی به رقم ۲۶۹ هزار و ۹۸۶ واحد صعود کرد و سبز ماند. در بازار فرابورس هم شاخص ۱۰.۱۴ واحد افزایش یافت و رقم ۳۵۸۹ واحد را به نمایش گذاشت و سبز ماند.
  ۱۳۹۸/۶/۲
 • کارشناسان و آینده بازار سهام

  بورس بازهم رکورد می زند؟

  بورس بازهم رکورد می زند؟
  با رشد روز گذشته بورس تهران ارزش کل بازار سهام به ۱۱۸۰هزار میلیارد تومان معادل ۱۰۰میلیارد دلار رسید با این حال تحلیلگران معتقدند شاخص بورس همچنان به روند صعودی‌اش ادامه خواهد داد.روند صعودی بورس که از نیمه دوم پارسال آغاز شد؛ همچنان ادامه دارد و دیروز تحت‌تأثیر رشد ۱.۲درصدی شاخص کل بورس تهران ارزش کل سهام شرکت‌های حاضر در بورس و فرابورس هم از مرز ۱۱۸۰میلیارد تومان معادل ۱۰۰میلیارد دلار (هر دلار ۱۱هزارو۷۰۰تومان) عبور کرد.
  ۱۳۹۸/۵/۳۱
 • در آخرین روز هفته بورسی؛

  صعود بورس به کانال ۲۶۶ هزار واحد

  صعود بورس به کانال ۲۶۶ هزار واحد
  شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز ‌چهارشنبه ۳۰ مرداد ماه ۹۸ با افزایش ۳۱۸۶ واحدی به رقم ۲۶۶ هزار و ۱۲۷ واحد صعود کرد و سبز ماند. در بازار فرابورس هم شاخص ۴۴.۷۸ واحد افزایش یافت و رقم ۳۵۷۹ واحد را به نمایش گذاشت و سبز ماند.
  ۱۳۹۸/۵/۳۰
 • یکشنبه ۲۷ مرداد؛

  کاهش ۴۱۳ واحدی شاخص بورس

  امروز یکشنبه ۲۷ مردادماه ۹۸ شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران ۴۱۳ واحد افت کرد و به رقم ۲۶۰ هزار و ۹۹۲ واحدی رسید، آیفکس نیز با ۱۶ واحد کاهش رقم ۳۵۰۹ تجربه کرد.
  ۱۳۹۸/۵/۲۷
 • در آخرین روز هفته بورسی؛

  صعود بورس به قله ۲۶۱ هزار واحد

  صعود بورس به قله ۲۶۱ هزار واحد
  شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز ‌چهارشنبه ۲۳ مرداد ماه ۹۸ با افزایش ۴۲۹۴ واحدی به رقم ۲۶۱هزار و ۳۹۲ واحد صعود کرد و سبز شد. در بازار فرابورس هم شاخص ۵۰.۰۵ واحد افزایش یافت و رقم ۳۷۱۷ واحد را به نمایش گذاشت و سبز ماند.
  ۱۳۹۸/۵/۲۳
 • در اولین روز هفته بورسی؛

  افزایش ۱۴۳ واحدی شاخص بورس

  افزایش ۱۴۳ واحدی شاخص بورس
  شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز ‌شنبه ۱۹ مرداد ماه ۹۸ با افزایش ۱۴۳ واحدی به رقم ۲۵۵ هزار و ۳۰۶ واحد صعود کرد و سبز شد. در بازار فرابورس هم شاخص ۱۴.۴۵ واحد افزایش یافت و رقم ۳۴۳۳ واحد را به نمایش گذاشت و سبز ماند.
  ۱۳۹۸/۵/۱۹
 • سه شنبه ۱۵ مرداد؛

  کاهش ۱۱۸۶ واحدی شاخص بورس

  کاهش ۱۱۸۶ واحدی شاخص بورس
  شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز ‌سه‌شنبه ۱۵ مرداد ماه ۹۸ با کاهش ۱۱۸۶ واحدی به رقم ۲۵۵ هزار و ۵۱۲ واحد عقبگرد کرد و قرمز شد. در بازار فرابورس هم شاخص ۱۱.۸۱ واحد افزایش یافت و رقم ۳۴۲۱ واحد را به نمایش گذاشت و سبز ماند.
  ۱۳۹۸/۵/۱۵
 • سه شنبه ۸ مرداد؛

  رشد ۴۰۹ واحدی شاخص بورس

  رشد ۴۰۹ واحدی شاخص بورس
  امروز شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران ۴۰۹ واحد رشد کرد و به رقم ۲۵۲ هزار و ۸۹۸ واحدی رسید. آیفکس نیز با ۴۰ واحد افزایش رقم ۳۳۲۵ را تجربه کرد
  ۱۳۹۸/۵/۸
 • شنبه ۵ مرداد؛

  افت ۵۸۹ واحدی شاخص بورس

  افت ۵۸۹ واحدی شاخص بورس
  امروز شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران ۵۸۹ واحد افت کرد و به رقم ۲۵۲ هزار و ۲۷۵ واحد رسید. در فرابورس ایران شاخص کل ۱۴ واحد رشد کرد و به عدد ۳۱۰۶ دست یافت.
  ۱۳۹۸/۵/۵
 • چهارشنبه ۲ مرداد؛

  رشد ۱۵۸۶ واحدی شاخص بورس

  رشد ۱۵۸۶ واحدی شاخص بورس
  در آخرین روز معاملات بازار سهام در این هفته قیمت بیشتر سهم‌ها در بورس و فرابورس با رشد مواجه شد و شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران ۱۵۸۶ واحد رشد کرد و آیفکس نیز حدود ۲۲ واحد افزایش یافت و رقم ۳۲۹۱ را تجربه کرد.
  ۱۳۹۸/۵/۲
 • در اولین روز هفته بورسی؛

  صعود شاخص به کانال ۲۵۰ هزار واحد

  صعود شاخص به کانال ۲۵۰ هزار واحد
  شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز ‌شنبه ۲۲ تیرماه ۹۸ با افزایش ۹۸۳ واحدی به رقم ۲۵۰ هزار و ۶۰۵ واحد صعود کرد و سبز شد. در بازار فرابورس هم شاخص ۱.۶۷ واحد افزایش یافت و رقم ۳۲۵۶ واحد را به نمایش گذاشت و سبز شد.
  ۱۳۹۸/۴/۲۲
 • سهام آسیایی افت کرد

  سهام آسیایی افت کرد
  اشتیاق اولیه سرمایه گذاران بدلیل آتش‌بس تجاری چین و آمریکا جای خود را به نگرانی در مورد تهدید واشنگتن برای وضع تعرفه‌های جدید بر واردات اروپا داده و این موضوع امروز موجب افت سهام شد .
  ۱۳۹۸/۴/۱۲
 • سه‌شنبه ۱۱ تیرماه؛

  شاخص ۱۱۵۳ واحد رشد کرد

  شاخص ۱۱۵۳ واحد رشد کرد
  شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز ‌سه‌شنبه ۱۱ تیرماه ۹۸ با افزایش ۱۱۵۳ واحدی به رقم ۲۴۸ هزار و ۲۷۶ واحد صعود کرد و سبز شد. در بازار فرابورس هم شاخص ۱۲.۷۰ واحد افزایش یافت و رقم ۳۱۹۷ واحد را به نمایش گذاشت و سبز شد.
  ۱۳۹۸/۴/۱۱
 • دوشنبه ۱۰ تیرماه؛

  افت ۱۴۱۰ واحدی شاخص بورس

  افت ۱۴۱۰ واحدی شاخص بورس
  شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز ‌دوشنبه ۱۰ تیرماه ۹۸ با کاهش ۱۴۱۰ واحدی به رقم ۲۴۷ هزار و ۱۲۲ واحد عقبگرد کرد و قرمز شد. در بازار فرابورس هم شاخص ۸.۸۰ واحد کاهش یافت و رقم ۳۱۸۵ واحد را به نمایش گذاشت و قرمز شد.
  ۱۳۹۸/۴/۱۰
 • یک‌شنبه ۹ تیرماه؛

  بورس ۴۴ واحد افت کرد

  بورس ۴۴ واحد افت کرد
  شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز ‌یک‌شنبه ۹ تیرماه ۹۸ با کاهش ۴۴ واحدی به رقم ۲۴۸ هزار و ۵۳۳ واحد عقبگرد کرد و قرمز شد. در بازار فرابورس هم شاخص ۱۵.۶۸ واحد افزایش یافت و رقم ۳۱۹۴ واحد را به نمایش گذاشت و سبز شد.
  ۱۳۹۸/۴/۹
 • در آخرین روز بورسی هفته؛

  عقبگرد شاخص به کانال ۲۳۴ هزار واحد

  عقبگرد شاخص به کانال ۲۳۴ هزار واحد
  شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز ‌چهارشنبه ۲۹ خرداد ماه ۹۸ با کاهش ۲۲۶۶ واحدی به رقم ۲۳۴ هزار و ۸۷۹ واحد عقبگرد کرد و قرمز شد. در بازار فرابورس هم شاخص ۵۵.۹۷ واحد افزایش یافت و رقم ۲۹۷۸ واحد را به نمایش گذاشت و قرمز شد.
  ۱۳۹۸/۳/۲۹
 • 1 2 3 4 5 6 >>
آخرین اخبار
پربازديد‌ها
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به شبکه اطلاع رسانی دنیای بانک می باشد.
طراحی سایت خبری و هاست توسط ایرسا هاستینگ