صرافی ملی

 • چهارشنبه ۳۰ مرداد؛

  قیمت ارز در صرافی ملی

  قیمت ارز در صرافی ملی
  صرافی‌های بانک‌ها امروز چهارشنبه ۳۰ مرداد ۹۸،  قیمت دلار را برای فروش به مردم بدون تغییر نسبت به قیمت‌های پایانی روز کاری قبل ۱۱هزار و ۷۰۰ تومان اعلام کرده‌اند. این صرافی‌ها دلار را از مردم با قیمت ۱۱هزار و ۶۰۰ تومان خریداری می‌کنند.
  ۱۳۹۸/۵/۳۰
 • چهارشنبه ۲۳ مرداد؛

  دلار در صرافی ملی ثابت ماند

  دلار در صرافی ملی ثابت ماند
  صرافی‌های بانک‌ها امروز چهارشنبه قیمت دلار را برای فروش به مردم با ثبات نسبت به قیمت‌های پایانی روز کاری قبل ۱۱هزار و ۷۰۰ تومان اعلام کرده‌اند. این صرافی‌ها دلار را از مردم با قیمت ۱۱هزار و ۶۵۰تومان خریداری می‌کنند.
  ۱۳۹۸/۵/۲۳
 • سه شنبه ۲۲ مرداد؛

  قیمت دلار در صرافی ملی

  قیمت دلار در صرافی ملی
  صرافی‌های بانک‌ها امروز سه‌شنبه قیمت دلار را برای فروش به مردم با ثبات نسبت به قیمت های پایانی روز کاری قبل ۱۱ هزار و ۷۰۰ تومان اعلام کرده‌اند. این صرافی‌ها دلار را از مردم با قیمت ۱۱ هزار و ۶۵۰ تومان خریداری می‌کنند.
  ۱۳۹۸/۵/۲۲
 • شنبه ۱۹ مرداد؛

  دلار در صرافی ملی ثابت ماند

  صرافی‌های بانک‌ها امروز شنبه قیمت دلار را برای فروش به مردم با ثبات نسبت به روز کاری قبل ۱۱ هزار و ۸۵۰ تومان اعلام کرده‌اند. این صرافی‌ها دلار را از مردم با قیمت ۱۱ هزار و ۸۰۰ تومان خریداری می‌کنند.
  ۱۳۹۸/۵/۱۹
 • سه شنبه ۱۵ مرداد؛

  دلار در صرافی ملی گران شد

  دلار در صرافی ملی گران شد
  صرافی‌های بانک‌ها امروز ‌دوشنبه قیمت دلار را برای فروش به مردم با افزایش ۵۰ تومانی نسبت به روز کاری قبل ۱۱ هزار و ۹۵۰ تومان اعلام کرده‌اند. این صرافی‌ها دلار را از مردم با قیمت ۱۱ هزار و ۸۵۰ تومان خریداری می‌کنند.
  ۱۳۹۸/۵/۱۵
 • چهارشنبه ۱۰ مرداد؛

  قیمت ارز در صرافی ملی

  قیمت ارز در صرافی ملی
  صرافی‌های بانک‌ها امروز ‌چهارشنبه قیمت دلار را برای فروش به مردم با کاهش ۵۰ تومانی نسبت به قیمت های پایانی روز قبل ۱۲ هزار تومان اعلام کرده‌اند. این صرافی‌ها دلار را از مردم با قیمت ۱۱ هزار و ۹۰۰ تومان خریداری می‌کنند.
  ۱۳۹۸/۵/۹
 • سه شنبه ۸ مرداد؛

  قیمت دلار در صرافی ملی ثابت ماند

  قیمت دلار در صرافی ملی ثابت ماند
  صرافی‌های بانک‌ها امروز ‌دوشنبه قیمت دلار را برای فروش به مردم با ثبات نسبت به قیمت های پایانی روز قبل ۱۲ هزار و ۵۰ تومان اعلام کرده‌اند. این صرافی‌ها دلار را از مردم با قیمت ۱۱ هزار و ۹۵۰ تومان خریداری می‌کنند.
  ۱۳۹۸/۵/۸
 • شنبه ۵ مرداد؛

  دلار در صرافی ملی ثابت ماند

  دلار در صرافی ملی ثابت ماند
  صرافی‌های بانک‌ها امروز ‌شنبه قیمت دلار را برای فروش به مردم با ثبات نسبت به قیمت های پایانی روز پنج‌شنبه ۱۱ هزار و ۹۵۰ تومان اعلام کرده‌اند. این صرافی‌ها دلار را از مردم با قیمت ۱۱ هزار و ۸۵۰ تومان خریداری می‌کنند.
  ۱۳۹۸/۵/۵
 • پنج شنبه ۳ مرداد؛

  دلار در صرافی ملی ارزان شد

  دلار در صرافی ملی ارزان شد
  صرافی‌های بانک‌ها امروز ‌پنج شنبه قیمت دلار را برای فروش به مردم با ۲۰۰ تومان کاهش نسبت به قیمت های پایانی دیروز ۱۲ هزار تومان اعلام کرده‌اند. این صرافی‌ها دلار را از مردم با قیمت ۱۱ هزار و ۹۰۰ تومان خریداری می‌کنند.
  ۱۳۹۸/۵/۳
 • چهارشنبه ۲ مرداد؛

  دلار در صرافی ملی گران شد

  دلار در صرافی ملی گران شد
  صرافی‌های بانک‌ها امروز ‌چهارشنبه قیمت دلار را برای فروش به مردم با ۱۰۰ تومان افزایش نسبت به قیمت های پایانی دیروز ۱۲ هزار و ۴۰۰ تومان اعلام کرده‌اند. این صرافی‌ها دلار را از مردم با قیمت ۱۲ هزار و ۳۰۰ تومان خریداری می‌کنند.
  ۱۳۹۸/۵/۲
 • دلار ۱۱ هزار و ۶۵۰ تومان شد

   دلار ۱۱ هزار و ۶۵۰ تومان شد
  صرافی‌های بانک‌ها امروز ‌چهارشنبه قیمت دلار را برای فروش به مردم با کاهش نسبت به دیروز، ۱۱هزار و ۶۵۰ تومان اعلام کرده‌اند. این صرافی‌ها دلار را از مردم با قیمت ۱۱هزار و ۵۵۰ تومان خریداری می‌کنند.
  ۱۳۹۸/۴/۲۶
 • در صرافی ملی ۲۲ تیرماه؛

  دلار ۵۰ تومان ارزان شد

  دلار ۵۰ تومان ارزان شد
  صرافی‌های بانک‌ها امروز شنبه قیمت دلار را برای فروش به مردم، ۱۲ هزار و ۷۰۰ تومان اعلام کرده‌اند. این صرافی‌ها دلار را از مردم با قیمت ۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان خریداری می‌کنند.
  ۱۳۹۸/۴/۲۲
 • یکشنبه ۱۶ تیرماه؛

  قیمت دلار ۱۳ هزار تومان شد

  قیمت دلار ۱۳ هزار تومان شد
  صرافی‌های بانک‌ها امروز یکشنبه قیمت دلار را برای فروش به مردم، ۱۳ هزار تومان اعلام کرده‌اند. این صرافی‌ها دلار را از مردم با قیمت ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان خریداری می‌کنند.
  ۱۳۹۸/۴/۱۶
 • شنبه ۱۵ تیرماه؛

  دلار در صرافی ملی رشد کرد

  دلار در صرافی ملی رشد کرد
  صرافی‌های بانک‌ها امروز شنبه قیمت دلار را برای فروش به مردم، ۱۲ هزار و ۸۵۰ تومان اعلام کرده‌اند. این صرافی‌ها دلار را از مردم با قیمت ۱۲ هزار و ۷۵۰ تومان خریداری می‌کنند.
  ۱۳۹۸/۴/۱۵
 • سه‌شنبه ۱۱ تیرماه؛

  دلار در صرافی ملی رشد کرد

  دلار در صرافی ملی رشد کرد
  صرافی‌های بانک‌ها امروز سه‌شنبه قیمت دلار را برای فروش به مردم، ۱۲ هزار و ۸۰۰ تومان اعلام کرده‌اند. این صرافی‌ها دلار را از مردم با قیمت ۱۲ هزار و ۷۰۰ تومان خریداری می‌کنند.
  ۱۳۹۸/۴/۱۱
 • دوشنبه ۱۰ تیرماه؛

  قیمت دلار کم شد

  قیمت دلار کم شد
  صرافی‌های بانک‌ها امروز دوشنبه قیمت دلار را برای فروش به مردم، ۱۲ هزار و ۸۰۰ تومان اعلام کرده‌اند. این صرافی‌ها دلار را از مردم با قیمت ۱۲ هزار و ۷۰۰ تومان خریداری می‌کنند.
  ۱۳۹۸/۴/۱۰
 • یک‌شنبه ۹ تیرماه؛

  قیمت ارز در صرافی ملی

  قیمت ارز در صرافی ملی
  صرافی‌های بانک‌ها امروز شنبه قیمت دلار را برای فروش به مردم، ۱۲ هزار و ۹۵۰ تومان اعلام کرده‌اند. این صرافی‌ها دلار را از مردم با قیمت ۱۲ هزار و ۸۵۰ تومان خریداری می‌کنند.
  ۱۳۹۸/۴/۹
 • چهارشنبه ۲۹ خرداد؛

  دلار در صرافی ملی ۲۰۰ تومان ارزان شد

  دلار در صرافی ملی ۲۰۰ تومان ارزان شد
  صرافی‌های بانک‌ها هم‌اکنون قیمت دلار را برای فروش به مردم، با کاهش نسبت به روز قبل، ۱۳ هزار و ۱۰۰ تومان اعلام کرده‌اند. این صرافی‌ها دلار را از مردم با قیمت ۱۳ هزار تومان خریداری می‌کنند.
  ۱۳۹۸/۳/۲۹
 • قیمت دلار در صرافی ملی کم شد

  قیمت دلار در صرافی ملی کم شد
  صرافی‌های بانک‌ها هم‌اکنون قیمت دلار را برای فروش به مردم، با کاهش نسبت به روز قبل، ۱۳ هزار و ۳۰۰ تومان اعلام کرده‌اند. این صرافی‌ها دلار را از مردم با قیمت ۱۳ هزار و ۲۰۰ تومان خریداری می‌کنند.
  ۱۳۹۸/۳/۲۸
 • دوشنبه ۲۷ خرداد؛

  دلار ۳۰۰ تومان گران شد

  دلار ۳۰۰ تومان گران شد
  صرافی‌های بانک‌ها هم‌اکنون قیمت دلار را برای فروش به مردم، با افزایش نسبت به روز قبل، ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرده‌اند. این صرافی‌ها دلار را از مردم با قیمت ۱۳ هزار و ۴۰۰ تومان خریداری می‌کنند.
  ۱۳۹۸/۳/۲۷
 • یک‌شنبه ۲۶ خرداد؛

  افزایش دلار در صرافی بانکها

  افزایش دلار در صرافی بانکها
  صرافی‌های بانک‌ها هم‌اکنون قیمت دلار را برای فروش به مردم، با افزایش نسبت به ساعات نخست امروز، ۱۳ هزار و ۲۰۰ تومان اعلام کرده‌اند. این صرافی‌ها دلار را از مردم با قیمت ۱۳ هزار و ۱۰۰ تومان خریداری می‌کنند.
  ۱۳۹۸/۳/۲۶
 • شنبه ۲۵ خرداد؛

  دلار گران شد

  دلار گران شد
  صرافی‌های بانک‌ها هم‌اکنون قیمت دلار را برای فروش به مردم، با افزایش نسبت به آخرین روز هفته قبل، ۱۲ هزار و ۹۵۰ تومان اعلام کرده‌اند. این صرافی‌ها دلار را از مردم با قیمت ۱۲ هزار و ۸۵۰ تومان خریداری می‌کنند.
  ۱۳۹۸/۳/۲۵
 • چهارشنبه ۲۲ خرداد؛

  دلار به روند کاهشی بازگشت

  دلار به روند کاهشی بازگشت
  صرافی‌های بانک‌ها هم‌اکنون قیمت دلار را برای فروش به مردم، با کاهش نسبت به روز قبل، ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان اعلام کرده‌اند. این صرافی‌ها دلار را از مردم با قیمت ۱۲ هزار و ۸۰۰ تومان خریداری می‌کنند.
  ۱۳۹۸/۳/۲۲
 • سه‌شنبه ۲۱ خرداد؛

  دلار در صرافی ملی رشد کرد

  دلار در صرافی ملی رشد کرد
  صرافی‌های بانک‌ها هم‌اکنون قیمت دلار را برای فروش به مردم، با افزایش نسبت به روز قبل، ۱۳ هزار و ۱۰۰ تومان اعلام کرده‌اند. این صرافی‌ها دلار را از مردم با قیمت ۱۳ هزار و ۵۰ تومان خریداری می‌کنند.
  ۱۳۹۸/۳/۲۱
 • دوشنبه ۲۰ خرداد؛

  دلار در صرافی بانکی باز هم کاهشی شد

  دلار در صرافی بانکی باز هم کاهشی شد
  صرافی‌های بانک‌ها هم‌اکنون قیمت دلار را برای فروش به مردم، با کاهش نسبت به روز قبل، ۱۲ هزار و ۷۵۰ تومان اعلام کرده‌اند. این صرافی‌ها دلار را از مردم با قیمت ۱۲ هزار و ۶۵۰ تومان خریداری می‌کنند.
  ۱۳۹۸/۳/۲۰
 • یک‌شنبه ۱۹ خرداد؛

  دلار ۱۲ هزاری شد

  دلار ۱۲ هزاری شد
  صرافی‌های بانک‌ها هم‌اکنون قیمت دلار را برای فروش به مردم، با کاهش نسبت به روز قبل، ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان اعلام کرده‌اند. این صرافی‌ها دلار را از مردم با قیمت ۱۲ هزار و ۸۰۰ تومان خریداری می‌کنند.
  ۱۳۹۸/۳/۱۹
 • شنبه ۱۸ خرداد؛

  قیمت ارز در صرافی ملی

  قیمت ارز در صرافی ملی
  صرافی‌های بانک‌ها قیمت دلار را برای فروش به مردم، با افزایش نسبت به آخرین روز قبل از تعطیلات، ۱۳ هزار و ۲۰۰ تومان اعلام کرده‌اند. این صرافی‌ها دلار را از مردم با قیمت ۱۳ هزار و ۱۰۰ تومان خریداری می‌کنند.
  ۱۳۹۸/۳/۱۸
 • دوشنبه ۱۳ خرداد؛

  دلار باز هم در صرافی ملی ارزان شد

  دلار باز هم در صرافی ملی ارزان شد
  صرافی‌های بانک‌ها هم‌اکنون قیمت دلار را برای فروش به مردم،با کاهش ۳۵۰ تومانی نسبت به روز قبل ۱۳ هزار و ۱۵۰ تومان اعلام کرده‌اند. این صرافی‌ها دلار را از مردم با قیمت ۱۳ هزار و ۵۰ تومان خریداری می‌کنند.
  ۱۳۹۸/۳/۱۳
 • یک‌شنبه ۱۲ خرداد؛

  دلار در صرافی ملی ارزان شد

  دلار در صرافی ملی ارزان شد
  صرافی‌های بانک‌ها هم‌اکنون قیمت دلار را برای فروش به مردم، بدون تغییر نسبت به روز قبل ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرده‌اند. این صرافی‌ها دلار را از مردم با قیمت ۱۳ هزار و ۴۰۰ تومان خریداری می‌کنند.
  ۱۳۹۸/۳/۱۲
 • شنبه ۱۱ خرداد؛

  قیمت ارز در صرافی ملی

  قیمت ارز در صرافی ملی
  صرافی‌های بانک‌ها هم‌اکنون قیمت دلار را برای فروش به مردم، بدون تغییر نسبت به روز قبل ۱۳ هزار و ۵۰ تومان اعلام کرده‌اند. این صرافی‌ها دلار را از مردم با قیمت ۱۳ هزار و ۴۵۰ تومان خریداری می‌کنند.
  ۱۳۹۸/۳/۱۱
 • 1 2 3 4 5 6 >>
آخرین اخبار
پربازديد‌ها
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به شبکه اطلاع رسانی دنیای بانک می باشد.
طراحی سایت خبری و هاست توسط ایرسا هاستینگ